Meerlanden wekt nu ook zonne-energie op

Meerlanden produceert nog meer duurzame energie

Meerlanden produceert nog meer duurzame energie

56 zonnepanelen als pilot op het hoofdkantoor geplaatst

Sinds deze week wekt Meerlanden niet alleen energie uit afval op, maar ook zonne-energie. Op het dak van het hoofdkantoor in Rijsenhout liggen 56 zonnepanelen, die bij elkaar opgeteld ongeveer 14.000 kWh per jaar aan stroom opwekken. Deze duurzaam opgewekte elektriciteit wordt in het elektriciteitsnet ingevoerd. Het plaatsen van deze zonnepanelen is een eerste stap. Afhankelijk van de uitkomsten van deze pilot volgt een eventueel grootschaliger zonnepanelenproject van ongeveer 400.000 KwH per jaar op de daken van de zoutloods en de stalling van het winterdienstmaterieel van Meerlanden.

Meer groene energie

Meerlanden werkt volgens vijf strategische speerpunten; Meer winnen uit afval, Meer betrokken bij de buurt, Meer mogelijkheden voor mensen, Meer financiële waarde én Meer groene energie. Vooral bij deze laatste pijler past het verder verduurzamen van het energieverbruik door het inzetten van zonnepanelen.

Meerlanden wil het leveren en gebruiken van groene energie een impuls geven. De organisatie heeft afval in handen waarmee zij groengas en groene warmte opwekt. Meerlanden is continu op zoek naar partners en technieken om meer energie en grondstof uit afval te realiseren.

Feiten en cijfers Meerlanden 2014 in een oogopslag

2014: duurzaam en financieel gezond jaar voor Meerlanden

2014: duurzaam en financieel gezond jaar voor Meerlanden

Jaarverslag online op jaarverslag.meerlanden.nl

Terugkijkend op 2014 is sprake van een goed jaar voor Meerlanden. De omzet bedroeg € 59 miljoen en het resultaat komt uit op € 3 miljoen. Dit is boven verwachting. Door kostenbesparing is Meerlanden erin geslaagd een beter resultaat neer te zetten. En inmiddels behoren aanloopverliezen van het vergistingsproject tot het verleden, wat uiteraard heeft bijgedragen aan de verbetering van het resultaat. Gezonde balansverhoudingen, een solide solvabiliteit en de goede resultaatontwikkeling bieden ook ruimte om een hoger dividend uit te keren. De dividenduitkering aan de aandeelhoudende gemeenten van Meerlanden betekent een verhoging van 80% vergeleken met vorig jaar.

Ger de Jong, Algemeen Directeur Meerlanden: “Goede resultaten moeten we gezamenlijk delen. Dat ligt in het verlengde van onze kernwaarden. De uitkering van €2 miljoen aan dividend is passend in de relatie tussen het bedrijf en haar partners.”

Breder verslag

Het jaarverslag 2014 van Meerlanden is vanaf nu online beschikbaar op jaarverslag.meerlanden.nl. Dit jaar is het verslag breder van opzet dan eerdere verslagen. Het jaarverslag sluit dit jaar beter aan op de wijze waarop Meerlanden opereert: open, gedegen, maatschappelijk betrokken en kostenbewust. Daardoor is het jaarverslag meer geworden dan alleen een verslag over de activiteiten die Meerlanden uitvoert, maar wordt ook verteld op welke wijze zij dat doet.

De wijze waarop Meerlanden opereert is terug te voeren op vijf kernwaarden:

• Meer winnen uit afval
• Meer betrokkenheid bij de buurt
• Meer groene energie en warmte
• Meer mogelijkheden voor mensen
• Meer financiële waarde

Feiten en cijfers Meerlanden 2014 in een oogopslag