Basisschool Samen Een gaat voor afvalscheiding en minder zwerfafval

Basisschool Samen Een gaat voor afvalscheiding en minder zwerfafval

Maandag 7 januari startte basisschool Samen Een een project voor betere afvalscheiding op school en minder zwerfafval in de omgeving. Wilma Alink, wethouder natuur en milieu, gaf het startsein voor het project dat een initiatief is van de leerlingen en het personeel. Na de start kregen de leerlingen workshops en lessen over afval als grondstof verzorgd door Let’s Do it Kids.

Wethouder Wilma Alink: “Wij willen een leefbare wereld doorgeven aan onze kinderen. Daarom is het belangrijk dat kinderen jong leren dat afval grondstof is die hergebruikt kan worden. Het bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. We steunen duurzame initiatieven van scholen zoals van OBS Samen Een dan ook van harte.”

OBS Samen Een is altijd actief betrokken bij de schoolomgeving en houdt regelmatig schoonmaakacties in de buurt. De school probeert minder afval te produceren en het afval dat er is goed te scheiden. OBS Samen Een, de gemeente Aalsmeer (afdeling Natuur- en Milieueducatie) en Meerlanden hebben ervoor gezorgd dat dit project op korte termijn gerealiseerd kon worden.

Leerlingen De Bosrank scheiden afval in de klas

Leerlingen De Bosrank scheiden afval in de klas

Kick-off moment openbare basisschool in de wijk Overbos in Hoofddorp

Vanaf deze week scheiden alle leerlingen en docenten van De Bosrank in Hoofddorp op school hun afval. Wethouder John Nederstigt heeft het officiële startsein gegeven voor dit duurzame initiatief.

Met de start van het recycle-educatieprogramma is De Bosrank één van de negen scholen in Haarlemmermeer die vier afvalstromen in de klas scheidt; groenafval, papier, plastic & drinkpakjes en restafval. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren afval te scheiden, het is een onmisbaar onderdeel van het verduurzamen van onze school. De kinderen zijn heel gemotiveerd: een schone, groene omgeving staat bij onze Leerlingenraad hoog op de actielijst,” aldus een trotse directrice Susanne Pedersen.

Het programma is een samenwerking tussen de school, de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden met als doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. NMCX Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

kind laat knikkertegel zien die ze van wethouder Nederstigt heeft ontvangen

Wethouder Nederstigt knikkert met kinderen van IKC Wereldwijs

Wethouder Nederstigt knikkert met kinderen van IKC Wereldwijs

Donderdag 13 oktober is IKC Wereldwijs in Hoofddorp gestart met het recycle-educatieprogramma van de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden. De kinderen en teamleden van het Integraal Kind Centrum (IKC) kregen les over recycling van het NMCX en zijn daarna gestart met het scheiden van het afval in de klas, waardoor het weer grondstof wordt voor nieuwe producten. Zo wordt afval het begin van iets moois. Als bewijs hiervan ontvingen de kinderen uit handen van wethouder Onderwijs en Duurzame Economische Ontwikkeling John Nederstigt en Joost Boermans van Meerlanden bovendien een knikkertegel gemaakt van gerecycled plastic, voor op het schoolplein.

“Het is heel goed en heel belangrijk dat jullie hiermee aan de slag gaan, want van de grondstoffen die van jullie afval worden gemaakt, kunnen we bijvoorbeeld weer deze tegels maken, zodat je lekker buiten kunt knikkeren,” aldus de wethouder.

Verduurzaming IKC Wereldwijs
Manon Groenenberg, directeur IKC Wereldwijs, en Gerdien Boerhout, leerkracht én projectleider duurzaamheid op het IKC, namen het cadeau verheugd in ontvangst: “Onze visie is dat kinderen vanaf hun jongste jaren met respect omgaan met hun omgeving, de natuur en grondstoffen. Afval scheiden op school maakt hier natuurlijk onderdeel van uit. Stapje voor stapje maken we het IKC en het schoolplein een steeds prettiger plek voor de kinderen en hun docenten. De knikkertegel krijgt straks een mooie plek op ons nieuwe, groene schoolplein, ons Wereldplein.”

Recycle-educatieprogramma
Het recycle-educatieprogramma van Meerlanden maakt mogelijk dat leerlingen van deelnemende basisscholen hun afval scheiden in gekleurde afvalbakken: groenafval (groen), papier (blauw), plastic en drinkpakjes (oranje) en restafval (grijs). Meerlanden haalt het gescheiden afval bij de school op zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Het recycle-educatieprogramma is geen commerciële activiteit, maar een samenwerking tussen gemeenten, scholen en Meerlanden.
De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden. Zij voeden op hun beurt hun directe omgeving weer op en zo is het effect vele malen groter. Binnen het project krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu. Dit wordt verzorgd door het NMCX.
Scholen kunnen zich aanmelden voor of zich vrijblijvend laten informeren over het recycle-educatieprogramma.

Joost Boermans legt uit hoe de knikkertegel is gemaakt van gerecycled plastic
kind laat knikkertegel zien die ze van wethouder Nederstigt heeft ontvangen
op de groepsfoto met de wethouder en de knikkertegel
Wethouder Kruijswijk bezoekt groep 5 BSV web

Bloemendaalse School Vereniging streeft naar afvalvrije school

Bloemendaalse School Vereniging streeft naar afvalvrije school

Wethouder Kruijswijk steunt leerlingen met bezoek aan groep 5

Afgelopen week bezocht wethouder Richard Kruijswijk groep 5 van de Bloemendaalse School Vereniging (BSV). De BSV is eind maart begonnen met scheiden van afval in de klas. De school wil zo min mogelijk restafval produceren om uiteindelijk afvalvrij te worden. De wethouder wilde wel eens van de leerlingen en de juf horen hoe dat gaat. In gesprek met de klas bleek dat het soms lastig is om alle afvalstromen goed te scheiden, maar dat het steeds beter gaat. Bovendien is het beter voor de aarde omdat er door recycling minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden. “Goed dat jullie aan de toekomst van de aarde werken door het afval te scheiden en weet dat ik jullie steun met dit lastige werk!” concludeerde wethouder Kruijswijk aan het eind van het gesprek.

Het recyclingprogramma op de BSV is een samenwerking tussen de school, de gemeente Bloemendaal en Meerlanden met het doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd, zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

De Groene BSV

Het initiatief om mee te doen met het educatieprogramma Recycling van Meerlanden en Bloemendaal komt vanuit de Groene BSV. Een club van betrokken ouders die in overleg met directrice Jacqueline Schulte en de gemeente in vier jaar de hele school wil verduurzamen. Onder meer het vergroenen van het schoolplein met moestuinen en eigen energieopwekking maken onderdeel uit van dit programma. Afvalpreventie en –scheiding vallen hier ook onder. Door kinderen hierover te leren kunnen zij hun ouders weer opvoeden.

Educatieprogramma Recycling

De BSV wil de op zoveel mogelijk aspecten de school van Bloemendaal verduurzamen en start daarom met het educatieprogramma over recycling van Meerlanden. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in vier verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic en drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.

De gedachte achter het educatieprogramma van Meerlanden is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op en zo heeft het effect in de gehele gemeente.

Wethouder Kruijswijk bezoekt groep 5 BSV web
Basisschoolleerlingen bezoeken Groene Energiefabriek Meerlanden

Ruim 400 basisschoolleerlingen bezoeken de Groene Energiefabriek

Ruim 400 basisschoolleerlingen bezoeken de Groene Energiefabriek

Meer dan 400 leerlingen van verschillende basisscholen uit de gemeente Haarlemmeer hebben in het eerste kwartaal van 2016 de Groene Energiefabriek in Rijsenhout bezocht. Hier maakten zij kennis met het innovatieve vergistings- en composteringsproces van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Nadat uit het gescheiden ingezamelde GFT het niet-organisch afval, zoals stukjes glas, plastic en restafval, is gehaald, verwerkt Meerlanden het GFT tot vijf nieuwe producten. Zo wordt jaarlijks circa 55.000 ton GFT verwerkt tot MeerCompost, groengas, groeiverbeteraar, warmte en water. In de vorm van deze nieuwe producten wordt GFT opnieuw de kringloop ingebracht. Meer informatie over het scheiden van GFT staat op het platform beginvanietsmoois.nl.

Basisschoolleerlingen bezoeken Groene Energiefabriek Meerlanden
De Bosbouwers - zwerfvuilactie Kids for Kids School Olympics

Zwerfafval opruimen voor het goede doel

Zwerfafval opruimen voor het goede doel

Leerlingen & Meerlanden ruimen zwerfvuil op voor St. Leergeld

Samen met meer dan  500 leerlingen van 8 Haarlemmermeerse basisscholen gaat Meerlanden de komende twee weken zwerfafval opruimen om geld in te zamelen voor Stichting Leergeld. Meerlanden beloont de leerlingen die meedoen door op 17 september aanstaande een donatie te doen aan Stichting Leergeld. De overhandiging vindt plaats tijdens Kids for Kids School Olympics.

520 leerlingen, 8 opschoonacties

Maandag hebben leerlingen van basisschool De Bosbouwers in Hoofddorp de aftrap gegeven. Met 96 leerlingen hebben zij zwerfafval in de omgeving van de school en het Haarlemmermeerse Bos opgeruimd. Ruim 300 kilo afval hebben zij ingezameld.

De volgende scholen gaan ook de strijd aan met zwerfvuil:
• Gaandeweg, Zwanenburg (1 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• De Zilvermeeuw, Lisserbroek (1 sept. 13.00 – 15.00 uur)
• Vesterhavet, Hoofddorp (3 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• De Ark, Nieuw Vennep (7 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• De Bosrank, Hoofddorp (8 sept. 13.00 – 15.00 uur)
• Twickel, Hoofddorp (10 sept. 10.00 – 12.00 uur)
• IKC Wereldwijs, Hoofddorp (10 sept. 13.00 – 15.00 uur)

Kids for Kids School Olympics

Kort na de start van het nieuwe schooljaar vindt op 17 september ’15 voor kinderen uit de groepen 6,7 en 8 van 11 basisscholen in Haarlemmermeer een bijzondere sportdag plaats. Dit Kids for Kids School Olympics evenement wordt dan voor de 3e keer georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer in samenwerking met Stichting Leergeld Haarlemmermeer.

Uitgangspunt voor deze Olympische Sportdag is op de eerste plaats met zoveel mogelijk leerlingen van basisscholen in Haarlemmermeer een dag lekker bezig te zijn met verschillende sporten. Daarnaast is het doel van deze dag om geld in te zamelen voor Stichting Leergeld Haarlemmermeer. De diverse sportonderdelen worden gesponsord door bedrijven uit de regio.

Donatie Stichting Leergeld

In Haarlemmermeer leven op dit moment meer dan 3.300 kinderen in gezinnen met lage inkomens. Dagelijks hebben zij te maken met spanning over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften, waardoor het voor hen vaak onmogelijk is om te sporten of aan andere (buiten)schoolse activiteiten mee te doen. Stichting Leergeld helpt (als laatste vangnet) schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een beperkt inkomen met het kunnen “meedoen”.

Het Kids for Kids School Olympics evenement en het zwerfafvalproject met Meerlanden leveren niet alleen een sportieve prestatie en een schone omgeving van de school op, maar ook een donatie voor Leergeld Haarlemmermeer.