1200 Kinderen Hoofddorp-Floriande starten op Dag van de Duurzaamheid met afval scheiden in de klas

1200 Kinderen Hoofddorp-Floriande starten op Dag van de Duurzaamheid met afval scheiden in de klas


Mooie samenwerking school, gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden

Maar liefst 1200 kinderen van Communityschool ‘In De Breedte’ in Hoofddorp-Floriande zijn donderdag 10 oktober begonnen met afval scheiden op school ín de klas. Op de Dag van de Duurzaamheid gaven directie, docenten en leerlingen van Klavertje Vier, De Brandaris en SKH Mirakels – scholen binnen de Communityschool –  het startschot voor het recycle-educatieprogramma van Meerlanden voor de grootste groep tot nu toe.

De aftrap vond plaats op het plein in aanwezigheid van alle kinderen van de scholen en het kinderdagverblijf en schoolhoofden Margot Andriessen, Leon Dijcks en Susan Stoffer: “Wij zijn enorm enthousiast geworden door wijze waarop we ons afvalmanagement nu een stuk duurzamer kunnen inrichten!”. Ook de kinderen waren duidelijk blij dat ze nu afval kunnen scheiden. “Het gaat tenslotte om onze planeet,” aldus Liza van groep 4C. Om er vervolgens na het gezamenlijk zingen van het lied Plastic Soep aan toe te voegen: “Plastic hoort niet in de oceanen, maar in de plasticbak, zodat we er weer nieuwe dingen van kunnen maken!”

Het Recycle-educatieprogramma is een samenwerking tussen de scholen en het kindercentrum, de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden met als doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten.

In 2013 introduceerde Meerlanden het educatieprogramma Recycling voor basisscholen. Dit programma verbindt twee belangrijke aspecten rondom afval scheiden – logistiek en educatie. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic & drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu. De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op.

Basisschoolleerlingen bezoeken Groene Energiefabriek Meerlanden

Ruim 400 basisschoolleerlingen bezoeken de Groene Energiefabriek

Ruim 400 basisschoolleerlingen bezoeken de Groene Energiefabriek

Meer dan 400 leerlingen van verschillende basisscholen uit de gemeente Haarlemmeer hebben in het eerste kwartaal van 2016 de Groene Energiefabriek in Rijsenhout bezocht. Hier maakten zij kennis met het innovatieve vergistings- en composteringsproces van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Nadat uit het gescheiden ingezamelde GFT het niet-organisch afval, zoals stukjes glas, plastic en restafval, is gehaald, verwerkt Meerlanden het GFT tot vijf nieuwe producten. Zo wordt jaarlijks circa 55.000 ton GFT verwerkt tot MeerCompost, groengas, groeiverbeteraar, warmte en water. In de vorm van deze nieuwe producten wordt GFT opnieuw de kringloop ingebracht. Meer informatie over het scheiden van GFT staat op het platform beginvanietsmoois.nl.

Basisschoolleerlingen bezoeken Groene Energiefabriek Meerlanden
Kinderen van de Savioschool met de juf, Jeroen Spanbroek en wethouder De Jong bij het milieuplein

Leerlingen Savioschool scheiden afval meteen in de klas

Leerlingen Savioschool scheiden afval meteen in de klas

Wethouder De Jong opent 1e milieuplein op school in Hillegom

Vanaf donderdag 2 juli scheiden alle leerlingen en docenten van de Savioschool uit Hillegom officieel al hun afval. Die dag openden ze samen met wethouder Anne de Jong, directeur Jeroen Spanbroek en Hans Baas van Meerlanden het milieuplein van de school en gaven daarmee het startschot voor het educatieprogramma Recycling. Hiermee is de Savioschool de 1e school in Hillegom die vijf afvalstromen al in de klas recyclet; groenafval, papier, plastic, drinkpakjes en restafval worden apart weggegooid in gekleurde bakken. Meerlanden zamelt deze stromen vervolgens apart in. “Hartstikke goed van jullie om als eerste school in Hillegom zo je best te doen om afval te scheiden en daarmee te recyclen!” aldus een trotse wethouder de Jong. Volgens directeur Jeroen Spanbroek en de leerlingen is het niet altijd even makkelijk om het afval in de juist bak te gooien: “maar door het er met elkaar over te hebben, gaat het steeds beter.”

Het programma is een samenwerking tussen de school, de gemeente Hillegom en Meerlanden met het doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd, zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

Over het educatieprogramma Recycling

De Savioschool start als eerste school in de gemeente Hillegom met een nieuw onderwijsprogramma over recycling. Het afval uit alle klassen worden voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic, drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op. In de toekomst kan de school met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel bovendien geld verdienen, waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.