Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor de winter

Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor de winter

 

De gladheidbestrijders van Meerlanden zijn klaar voor de winter. Op 1 november begint officieel het zogenaamde gladheidseizoen en dat loopt door tot 1 april. De afgelopen periode is al het materieel gecontroleerd en op vanaf 12 oktober is dat tijdens vlootschouwen in Rijsenhout, Hillegom en Lisse getest. Ook zijn de strooiroutes getest.

 

Vlootschouw
Meerlanden bestrijdt de gladheid in zeven gemeenten: Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Noordwijk en Lisse. Ieder jaar voert Meerlanden voorafgaand aan het gladheidseizoen een technische controle uit op de 55 weg- en fietspadstrooiers, samen met Schuitemaker, leverancier van de machines. Dit jaar vond dit plaats in de week van 12 oktober. Hierbij reden alle gladheidteams hun strooiroute om te controleren of deze geen obstakels kennen, die de gladheidbestrijding kunnen belemmeren. In overleg met coördinatoren en gemeenten worden deze routes eventueel aangepast en vervolgens vastgesteld.

 

De voorraden strooizout en pekelwater op de verschillende locaties zijn aangevuld. In Haarlemmermeer en Heemstede zijn 200 zoutkisten uitgezet op strategische punten, zoals bij fietsbruggen. En in Aalsmeer zijn de 25 permanente zoutkisten bijgevuld.

 

Weer wat duurzamer

In het bestrijden van gladheid is Meerlanden samen met de gemeenten, waarvoor het gladheid bestrijd, voortdurend op zoek naar innovatieve manieren die minder impact op het milieu hebben. Zo rijdt deel van het materieel op groengas, opgewekt uit GFT uit de regio. Daarnaast bestrijdt Meerlanden de gladheid met de natzoutmethode en sproeit in Haarlemmermeer de fietspaden met pekelwater. Bij de natzoutmethode wordt het zout gemengd met pekelwater en op de wegen verspreid. Naast een betere werking is hierbij minder zout nodig. Het water voor deze methode haalt Meerlanden bovendien uit het eigen composteringsproces van GFT. Dit jaar wordt er voor het eerst in Lisse en Bloemendaal gestrooid met BIO-zout. In Aalsmeer, Haarlemmermeer en Heemstede gebeurde dit al. BIO-zout is een restproduct uit de opwekking van bio-diesel.

 

Samenwerking

Meerlanden werkt in de gladheidbestrijding samen met Heemskerk en onderaannemers PC van der Wiel, Vrijbloed Transport, Roodenburgh en De Jong Transport. Daarnaast worden medewerkers van De Waterwolf en AM Match ingezet bij het handmatig strooien op bijvoorbeeld bruggen. Bij extreem winterweer kan Meerlanden nog een beroep doen op extra veeg- en borstelmachines van de Meerboeren.

 

Grootste areaal van Nederland

Vanuit Rijsenhout, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout coördineert Meerlanden met een team van zo’n tachtig mensen de gladheidbestrijding voor zeven gemeenten en voert de werkzaamheden ook uit. Dit werk doet het team naast hun reguliere baan. Meerlanden bedient met dit gebied één van de grootste arealen aan gemeentelijke wegen van Nederland. De strooiarealen per gemeente zijn te vinden op de websites van de betreffende gemeenten.

Gladheidbestrijding Meerlanden Vlootschouw 2015

Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor het winterseizoen

Gladheidbestrijders Meerlanden klaar voor het winterseizoen

De afgelopen week vond bij Meerlanden in Rijsenhout, Hillegom en Lisse de jaarlijkse vlootschouw van het materieel voor de gladheidbestrijding plaats. Dit materieel wordt ingezet op de wegen en fietspaden in de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom en Lisse en bij bedrijven in deze regio. Samen met leverancier Schuitemaker controleerden de chauffeurs en coördinatoren al het materieel op een goede werking. Hierna bouwden de chauffeurs hun voertuigen op met de strooimachines en reden ter controle de verschillende strooiroutes. Met het uitzetten van ruim 250 zoutkisten in Aalsmeer, Haarlemmermeer en Heemstede in de komende weken en het aanvullen van de voorraden strooizout en pekelwater is het team klaar voor het komende winterseizoen.

Samenwerking

Ieder jaar voert Meerlanden voorafgaand aan het zogenaamde gladheidseizoen een technische controle uit op de 55 weg- en fietspadstrooiers. Vervolgens rijden alle chauffeurs hun strooiroute om te controleren of deze geen obstakels kent, die de gladheidbestrijding kunnen belemmeren. In overleg met de coördinatoren en gemeenten worden deze routes vervolgens eventueel aangepast en vastgesteld. Meerlanden werkt in de gladheidbestrijding samen met onderaannemers PC van der Wiel, Vrijbloed Transport, Roodenburgh en De Jong Transport. Daarnaast worden medewerkers van De Waterwolf en de AM Groep ingezet bij het handmatig strooien op bijvoorbeeld bruggen. Bij extreem winterweer kan Meerlanden tenslotte een beroep doen op extra veeg- en borstelmachines van de Meerboeren.

Oog voor milieu

Ook in het bestrijden van gladheid is Meerlanden samen met de opdrachtgevende gemeenten voortdurend op zoek naar innovatieve manieren die minder impact op het milieu hebben. Een deel van het materieel rijdt op groengas, opgewekt uit GFT-afval. Daarnaast bestrijdt Meerlanden de gladheid met de natzoutmethode en sproeit in Haarlemmermeer de fietspaden met pekelwater. Bij de natzoutmethode wordt het zout gemengd met pekelwater en op de wegen verspreid. Naast een betere werking is hierbij minder zout nodig. Het water voor deze methode haalt Meerlanden uit het  eigen composteringsproces van GFT-afval. Tenslotte worden de voorraden steenzout, nadat ze zijn opgebruikt, vervangen door BIO-zout. BIO-zout is een restproduct uit de vervaardiging van biobrandstof.

Grootste areaal van Nederland

Vanuit Rijsenhout, Hillegom en Lisse coördineert Meerlanden met een team van zo’n tachtig mensen de gladheidbestrijding voor de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Heemstede, Hillegom en Lisse en bedrijven in deze regio en voert dit uit. Dit werk doet het team naast hun reguliere baan. Bij elkaar bedient Meerlanden hiermee het grootste areaal aan gemeentelijke wegen van Nederland.

Gladheidbestrijding Meerlanden Vlootschouw 2015