Feiten en cijfers Meerlanden 2014 in een oogopslag

2014: duurzaam en financieel gezond jaar voor Meerlanden

2014: duurzaam en financieel gezond jaar voor Meerlanden

Jaarverslag online op jaarverslag.meerlanden.nl

Terugkijkend op 2014 is sprake van een goed jaar voor Meerlanden. De omzet bedroeg € 59 miljoen en het resultaat komt uit op € 3 miljoen. Dit is boven verwachting. Door kostenbesparing is Meerlanden erin geslaagd een beter resultaat neer te zetten. En inmiddels behoren aanloopverliezen van het vergistingsproject tot het verleden, wat uiteraard heeft bijgedragen aan de verbetering van het resultaat. Gezonde balansverhoudingen, een solide solvabiliteit en de goede resultaatontwikkeling bieden ook ruimte om een hoger dividend uit te keren. De dividenduitkering aan de aandeelhoudende gemeenten van Meerlanden betekent een verhoging van 80% vergeleken met vorig jaar.

Ger de Jong, Algemeen Directeur Meerlanden: “Goede resultaten moeten we gezamenlijk delen. Dat ligt in het verlengde van onze kernwaarden. De uitkering van €2 miljoen aan dividend is passend in de relatie tussen het bedrijf en haar partners.”

Breder verslag

Het jaarverslag 2014 van Meerlanden is vanaf nu online beschikbaar op jaarverslag.meerlanden.nl. Dit jaar is het verslag breder van opzet dan eerdere verslagen. Het jaarverslag sluit dit jaar beter aan op de wijze waarop Meerlanden opereert: open, gedegen, maatschappelijk betrokken en kostenbewust. Daardoor is het jaarverslag meer geworden dan alleen een verslag over de activiteiten die Meerlanden uitvoert, maar wordt ook verteld op welke wijze zij dat doet.

De wijze waarop Meerlanden opereert is terug te voeren op vijf kernwaarden:

• Meer winnen uit afval
• Meer betrokkenheid bij de buurt
• Meer groene energie en warmte
• Meer mogelijkheden voor mensen
• Meer financiële waarde

Feiten en cijfers Meerlanden 2014 in een oogopslag