True Price berekent: arbeidsparticipatie loont

True Price berekent: arbeidsparticipatie loont

Investeren in sociale arbeidsparticipatie door bedrijven loont. Een baan draagt bij aan een beter leven, zowel voor de werkende als zijn omgeving. Welzijn en welvaart van deelnemers nemen toe. De kosten van gemeenten gaan omlaag en de inkomsten van het Rijk omhoog. Effecten die lang aanhouden, omdat mensen vanuit werk gemakkelijker doorstromen naar ander werk. Dit blijkt uit berekeningen van sociale onderneming en onderzoeksbureau True Price in opdracht van grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden.

Lees hier het volledige rapport van True Price.

Mes snijdt aan twee kanten

In de afgelopen vijf jaar heeft Meerlanden het aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgebreid naar 120. True Price heeft de effecten van deze sociale arbeidsparticipatie in kaart gebracht. De belangrijkste conclusies: de banen die  zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking hebben een grote positieve impact op het leven van de werknemers en hun omgeving. Michel Scholte, directeur en medeoprichter van True Price: “Wat opvalt is dat het niet alleen de levenstevredenheid en financiële positie van werknemers vergroot, maar ook positief uitpakt voor de overheid”.

Ervaringen in de praktijk

Meerlanden fungeert als een werk-leerorganisatie voor mensen met een arbeidsbeperking in de regio. Thijs van der Valk is teamleider bij Meerwinkel, de kringloopwinkel van Meerlanden: “Ik voel me eindelijk weer helemaal thuis op mijn werk. Ik word geaccepteerd zoals ik ben, hier wordt juist naar mijn kwaliteiten  gekeken en niet alleen mijn beperkingen. Hierdoor is mijn  zelfvertrouwen gegroeid en kan ik me ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat ik er weer bij hoor.” 

Maak van arbeidsparticipatie niet iets bijzonders

Mogelijkheden bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zit in het DNA van Meerlanden. Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden: “Zolang wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als bijzonder blijven zien wordt het nooit normaal. Maar zo bijzonder is het niet. Wij vinden dat alle mensen in onze regio kansen moeten krijgen om via werk mee te kunnen doen aan de samenleving. We hebben zowel mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke arbeidsbeperking, als vanuit de bijstand gevraagd om samen met ons te kijken hoe en waar zij konden bijdragen in de keten.” Meerlanden werkt samen met gemeenten om aan kandidaten te komen. Inmiddels heeft het bedrijf 120 werkplekken georganiseerd en gevuld bovenop de bijna 300 medewerkers die al in dienst zijn. Kierkels: “Het True Price onderzoek bevestigt dat we op de goede weg zijn. We zetten graag de volgende stap om niet alleen vanuit onze positieve ervaring, maar nu ook vanuit een business-perspectief anderen enthousiast te krijgen deze stap te zetten”.

Regionaal Sorteercentrum Schiphol stimuleert circulaire en sociale economie

Meerlanden en Wecycle scheppen baankansen in regio

Met een bijeenkomst voor genodigden is het Regionaal Sorteercentrum Schiphol officieel geopend. Meerlanden en Wecycle geven hiermee een stimulans aan zowel de circulaire als de sociale economie in de regio. Medewerkers sorteren en demonteren jaarlijks 7 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten (e-waste) en volgen tegelijkertijd een re-integratietraject. Ze zijn afkomstig uit de omliggende gemeenten.

Gemeenten willen vanuit de Participatiewet mensen met een beperking snel weer aan het werk hebben. Meerlanden heeft veel ervaring op dit punt en biedt dagelijks aan meer dan 120 mensen werk die moeilijk aan een baan kunnen komen. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: ”Het Regionaal Sorteercentrum Schiphol is een toonbeeld van samenwerking in het streven naar een circulaire economie. Samen met gemeenten en onze partners op het gebied van hergebruik en recycling bieden we werk aan mensen die anders moeilijk aan een baan komen. Bovendien winnen we grondstoffen uit oude apparaten. Alles binnen onze Metropoolregio. Zo sluiten we meerdere lokale kringlopen tegelijkertijd.”

Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: “In onze Wecycle Service Centers verbinden we concreet de circulaire met de sociale economie. De mensen in het Regionaal Sorteercentrum Schiphol sorteren en demonteren jaarlijks zeven miljoen kilo e-waste. Naast het sociale aspect levert dit ook een meerwaarde op in de vorm van betere recycling. Daarnaast zijn ook andere werkzaamheden mogelijk, zoals het uitvoeren van steekproeven of het uitpakken van retourzendingen. Met de Service Centers spelen we goed in op de behoeften van zowel onze partnergemeenten als onze opdrachtgevers.”

Over Wecycle
Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dit doen we voor zes producentenorganisaties, waarbij 1.750 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen zijn aangesloten. De inzameling en recycling organiseren we kostenefficiënt en met een maximaal milieurendement. We hebben 10.000 inzamelpunten in Nederland en werken samen met veel inzamelpartners waaronder gemeenten, winkels, installatiebedrijven, kringloopbedrijven en met vervoerders en verwerkers van e-waste. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan de circulaire economie.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen die moeilijk meekomen in de reguliere arbeidsmarkt perspectief op een baan en neemt de kwaliteit van recycling toe.

In 2017 hebben wij 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hierdoor is een uitstoot van 345 miljoen kilo CO2 vermeden.

Over Meerlanden
Meerlanden zet zich in voor duurzaam afval- en grondstoffenbeheer en beheer van de openbare ruimte. We ontwikkelen ons tot grondstoffenregisseur in de keten. Eerst zamelden we alleen in, nu sorteren we ook en zorgen we ervoor dat materialen en afval worden gerecycled en hergebruikt. Dit leidt ertoe dat onze kennis groeit en we in staat zijn om steeds hoogwaardiger oplossingen te bedenken. Dit geldt ook voor de openbare ruimte van gemeenten die Meerlanden in onderhoud en beheer heeft.

Kierkels en Van den Hoed blij met hernieuwde samenwerking Meerlanden en AM Groep

Meerlanden en AM Groep zetten samenwerking voort

Meerlanden en AM Groep zetten samenwerking voort

Participatiemedewerkers blijven aan het werk bij Meerlanden team in Haarlemmermeer

Op 8 juni 2015 om 13:00 uur ondertekenden Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden, en Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep, een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Hiermee committeren beide organisaties zich opnieuw om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij het Meerlanden team dat in gemeente Haarlemmermeer de groenvoorzieningen onderhoudt.
Met het aanbieden van werkplekken aan participatiemedewerkers uit Haarlemmermeer en directe omgeving, draagt Meerlanden bij aan een verhoging van de lokale, sociale participatie en ondersteunt hiermee de gemeente Haarlemmermeer bij de uitvoering van de Participatiewet.
“Binnen het takenpakket van Meerlanden hebben wij werk op verschillende doe- en denkniveaus. Via AM Groep kunnen wij dan ook participatiemedewerkers een baan aanbieden bij een regulier bedrijf”, aldus Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden.

Gedetacheerd in plaats van ingehuurd

De participatiemedewerkers worden nu gedetacheerd bij Meerlanden in plaats van ingehuurd en worden direct aangestuurd door een meewerkend voorman van Meerlanden. Voor de medewerkers die voorheen werkzaam waren bij een sociale werkvoorziening of die uit de bijstand kwamen, is deze nieuwe afspraak tussen AM Groep en Meerlanden een verbetering. De medewerkers hebben nu in hun beleving een volwaardige plek binnen het Meerlandenteam.
“Wij zijn blij dat Meerlanden onze medewerkers al lange tijd de kans geeft om volwaardig mee te doen binnen het reguliere arbeidsproces. Met de continuering van onze samenwerking geven wij verder vorm aan de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in de Participatiewet,” aldus Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep.

Samenwerking Meerlanden en AM Groep

Meerlanden en AM Groep werken al sinds vele jaren samen. Momenteel werken medewerkers van AM Groep bij Meerlanden in verschillende bedrijfsonderdelen waaronder De Meerwinkel, milieustraten, straatreiniging en plantsoenendienst in gemeente Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer.