Eurocommissaris Frans Timmermans neemt Plastic Avengers Manifest in ontvangst

Eurocommissaris Frans Timmermans neemt Plastic Avengers Manifest in ontvangst

Meerlanden één van ondertekenaars duurzame omgang met plastic

Afgelopen dinsdag 3 april overhandigde Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer, in Leiden het Plastic Avengers Manifest aan Eurocommissaris Frans Timmermans. Als één van de 100 ondertekenaars was Meerlanden met een afvaardiging bij dit moment aanwezig.

“Onder het motto “Samen sneller circulair” ondersteunt Meerlanden actief initiatieven die helpen om schone stromen – in dit geval plastic afval – in de vorm van grondstoffen terug in de productieketen te brengen,” licht Daniela Cizkova, programmamanager Educatie bij Meerlanden, de ondertekening toe.

 

Plastic Avengers Manifest
Op initiatief van de Plastic Soup Surfer Merijn Tinga en Zwerfinator Dirk Groot heeft op 8 februari 2019 de eerste Plastic Avengers Conference (PAC2019) plaatsgevonden. Deze conferentie heeft ongeveer 100 Nederlandse strijders tegen plastic vervuiling bij elkaar gebracht, waaronder Meerlanden, die zich met passie inzetten voor het – vaak in praktische zin – bestrijden van plastic afval.

Deze conferentie heeft met de inbreng van de deelnemers geresulteerd in een nieuw kader voor een duurzame omgang met plastic, vastgelegd in het Plastic Avengers Manifest. Aan het eind van de bijeenkomst is het concept-manifest aan GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger overhandigd.

Dinsdag 3 april kon een trotse Merijn Tinga, in bijzijn van Meerlanden, in Leiden de finale versie van het manifest aan Eurocommissaris Frans Timmermans overhandigen.

 

Europees verbod single use plastic

Het Plastic Avengers Manifest helpt meteen mee aan een Europees verbod op single use plastics. Onder leiding van Frans Timmermans heeft het Europees Parlement afgelopen week namelijk ingestemd met het verbod van tientallen plastic producten die veel op de stranden worden gevonden. Volgens de nieuwe regels verbiedt de EU de meest voorkomende artikelen voor eenmalig gebruik, zoals rietjes, bestek en wattenstaafjes. Ook introduceert zij een volledig verbod op plastic bekers en voedselcontainers gemaakt van geëxpandeerd polystyreen, aangezien er goede alternatieven bestaan. EU-lidstaten zullen het aantal bekers en voedselverpakkingen gemaakt van plastic voor  2026 moeten verminderen. De regels stellen een reductiedoel van 77% van de plastic flessen in 2025 en 90% in 2029 voor. Het aandeel recyclaat in PET-flessen moet 25% zijn in 2025 en 30% in 2030.

 

Speerpunten van het Plastic Avengers Manifest
Een duurzame omgang met plastic zonder de vervuiling:

 

  1. DIE INBRENGT, DIE TERUGBRENGT.
  • Volledige verantwoordelijkheid milieu-impact bij bedrijven. Retailers, grootwinkelbedrijven, producenten en merkeigenaren zijn volledig verantwoordelijk en betalen voor het organiseren van hoogwaardige inzameling, sortering en de kosten van het opruimen.

 

  1. MINDER IS MEER, ANDERS IS BETER
  • Reductie, hergebruik en alternatieve materialen. Een jaarlijkse absolute reductie van de totale eenmalige plastic verpakkingseenheden. Investering in alternatieve aanbiedvormen en leveringssystemen op basis van hergebruik en navulling. Bio-afbreekbare plastics of andere ‘bioplastics’ zijn met de huidige stand van techniek geen alternatief.

 

  1. HET DIKKE PRIKKEL PRINCIPE
  • Goed gedrag aantrekkelijk; het veranderen van consumentengedrag. Zorgvuldige omgang met plastics is aantrekkelijk gemaakt. Verpakkingen zijn zo ontworpen dat consumenten er intuïtief het juiste mee doen.

 

  1. EENVOUD EERST
  • Terugdringen toxiciteit, typen plastic en aanpassen ontwerp. Producten bevatten aanzienlijk minder schadelijke additieven en er zijn veel minder typen plastic op de markt. Producten die schadelijke additieven bevatten zijn duidelijk gelabeld.

 

  1. DATA OPPAKKEN STOPT OPRUIMEN
  • Monitoring voorop bij opruimactiviteiten. Opruimen is nuttig en nodig, maar is symptoombestrijding als er geen data wordt verzameld over zwerfafval dat uit het milieu is verwijderd.

De volledige versie van het manifest is te vinden op https://plasticavengersmanifest.org/manifest/

Wat rondom de richtlijnen voor het gebruik van single use plastics (SUP) nog een aantal jaren geleden voor veel mensen als een 1-aprilgrap klonk, wordt langzamerhand de realiteit!

Nederstigt en Kierkels gooien drinkpakken bij het plastic

Drinkpakken vanaf nu bij plastic

Drinkpakken vanaf nu bij het plastic

Circulaire samenleving komt weer een stap dichterbij

Drinkpakken worden sinds deze maand in de gemeente Haarlemmermeer samen met het plastic ingezameld. Drinkpakken kunnen 100% gerecycled worden en hoeven nu niet meer met het restafval worden verbrand. De circulaire samenleving waarin alle bruikbare stoffen uit afval ook daadwerkelijk herbruikt worden, komt hiermee weer een stap dichterbij. Uiteindelijk doel is om het restafval per huishouden tot het minimale terug te dringen en om grondstoffen uit het huishoudelijk afval te halen en te gebruiken voor nieuwe producten.

Om deze nieuwe stap naar de circulaire samenleving te markeren, gooiden wethouder duurzame economische ontwikkeling, John Nederstigt en algemeen directeur Meerlanden, Angeline Kierkels symbolisch een drinkpak in de verzamelcontainer voor plastic verpakkingsmateriaal.

Plastic en drinkpakken worden 100% gerecycled

Nadat Meerlanden het plastic en de drinkpakken heeft ingezameld, worden deze soorten verpakkingsmateriaal van elkaar gescheiden bij afvalspecialist Suez in Rotterdam. Het plastic wordt vervolgens gesorteerd in zes verschillende materiaalsoorten die weer als grondstoffen worden verwerkt en waarvan nieuwe producten worden gemaakt zoals fleece kleding, tennisballen en speeltegels in openbare speeltuinen. De techniek is nu zo ver dat bij drinkpakken papier, folie en aluminium van elkaar kunnen worden gescheiden en worden verwerkt tot grondstof. Zo wordt bijvoorbeeld van drinkpakken WC-papier gemaakt.

Drinkpakken bij het plastic in de container

In de verzamelcontainer voor plastic in de buurt mogen nu ook alle soorten drinkpakken. Dus sap- en zuivelpakken, drinkpakjes en pakken voor soep en sauzen. Plastic verpakkingen zijn onder andere plastic flessen, tassen en verpakkingen voor vleeswaren en kaas. Belangrijk is wel dat de plastic verpakkingen en de sap- en zuivelpakken helemaal leeg zijn.

Beginvanietsmoois.nl

Op beginvanietsmoois.nl staat een volledig overzicht van wat bij plastic en drinkpakken mag. Verder vindt men hier informatie, regionaal nieuws en tips om goed te sorteren waardoor restafval wordt voorkomen. Het informatieplatform laat zien hoe door materialen beter te sorteren verspilling wordt tegengegaan en grondstoffen telkens opnieuw benut kunnen worden. Want hoe beter restafval wordt verminderd hoe meer grondstoffen, energie en

Nederstigt en Kierkels gooien drinkpakken bij het plastic