Nieuwe afvalkalender 2024

Nieuwe afvalkalender 2024 online

De nieuwe afvalkalender 2024 staat online. Ga naar de afvalkalender of  de Meerlandenapp. Voer uw postcode en huisnummer in en bekijk direct alle relevante informatie voor uw adres. Uw inzameldagen in 2024 kunnen anders zijn in 2023. Check de afvalkalender dus goed!

Soms rijden we een wijk via een andere route en komen eerder langs dan u van ons gewend bent. Zet uw container daarom altijd voor 7.30 uur aan de straat. Zo voorkomt u dat we uw container niet meenemen.

De pletplek in actie

Rollen

Stampen

Scheuren

Snijden

#Pletjepakketje na pakjesavond en Kerst

Hoe je het ook doet #pletjepakketje 

Meerlanden vraagt aandacht voor een schone leefomgeving en introduceert de Pletplek

Om containers optimaal te gebruiken zou iedereen zijn kartonnen dozen moeten pletten. Dozen pletten is leuk en moet, hoe je het ook doet! Met die boodschap wil afval- en grondstoffenbedrijf Meerlanden zoveel mogelijk mensen motiveren om vooral deze maand dozen te pletten via de campagne #pletjepakketje. Platgemaakt karton zorgt voor minder volle containers, minder storingen, minder overlast naast de bakken en daardoor blijere buurtbewoners!

Volle papiercontainers in december
December is met Sinterklaas en Kerst dé maand dat we door alle cadeautjes veel kartonnen dozen weggooien. De afvalinzamelaars krijgen daardoor met fors meer kartonafval te maken en zijn er ontzettend mee geholpen als de pakketjes op de juiste manier in een papiercontainer terechtkomen, namelijk plat. Zo raken containers minder snel verstopt en ontstaat er minder zwerfval door lege dozen die naast de container belanden in plaats van erin.

Plet mee
Met de #pletjepakketje campagne roept Meerlanden deze maand (en ook daarna) iedereen op hun pakketjes te pletten. Scheur, knip, stamp of plet; het maakt niet uit hoe je het doet. Via social media worden filmpjes en foto’s verspreid. Daarnaast worden inwoners bij verschillende ondergrondse papiercontainers verrast met een in green graffiti gemaakte ‘pletplek’. Dit is de perfecte plek om je karton op een veilige manier te pletten.

Bekijk hier alle filmpjes

Voorkom dat karton onbruikbaar wordt
Het komt vaak voor dat mensen pakketjes in zijn geheel in een container stoppen. De container raakt zo onnodig snel vol. Ook zetten mensen dan vaak lege dozen naast de container. Dat wordt zwerfafval. Bovendien maakt een regenbui het afval onbruikbaar, want nat karton kun je niet recyclen.

Meerlanden roept iedereen op om pakketjes/dozen zo klein mogelijk de papiercontainer in te laten gaan. Niet alleen in december, maar altijd.

Geen afval maar grondstof
Meerlanden heeft als innovatieve duurzame onderneming het doel om afval voor 100% terug te brengen in de kringloop. Karton leent zich hier uitstekend voor, want van oude pakketjes kunnen eindeloos nieuwe pakketjes worden gemaakt.

Meerlanden is actief in de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk. 

Volg #pletjepakketje via @meerlanden en @pletjepakketje.

De pletplek in actie

Rollen

Stampen

Scheuren

Snijden

#Pletjepakketje na pakjesavond en Kerst

#Pletjepakketje na Kerst!

Aandacht voor kartonrecycling in december

Pletten is niet alleen leuk, maar ook nuttig! Met die boodschap wil grondstof- en duurzaam energiebedrijf Meerlanden zoveel mogelijk mensen uitdagen om de komende maand dozen te pletten via de campagne #pletjepakketje. Oude kartonnen dozen zijn namelijk prima te recyclen. Dat lukt het best als ze plat de papiercontainer bereiken.

December is met Sinterklaas en Kerst dé maand dat we omkomen in de kartonnen dozen. Dat merken niet alleen de pakketbezorgers, ook de afvalinzamelaars krijgen met fors meer kartonafval te maken. Een oude kartonnen doos is volledig herbruikbaar. Afvalinzamelaars zijn er ontzettend mee geholpen als de pakketjes op de juiste manier in een papiercontainer terechtkomen, namelijk plat. Met platgemaakte dozen raken containers minder snel verstopt en ontstaat er minder zwerfval door lege dozen die naast de container belanden in plaats van erin.

Plet mee
Meerlanden heeft daarom december benoemd tot #doosember en roept iedereen op om hun pakketjes te pletten. Via #pletjepakketje wordt men uitgedaagd om te scheuren, knippen, stampen en pletten en om foto’s en filmpjes daarvan te delen via sociale media. Bij verschillende ondergrondse papiercontainers worden bewoners verrast met green graffiti die hun helpt het juiste gedrag te vertonen. Via pletjepakketje.nl is alles te lezen over het recyclen van karton en kan je zien wat er met de dozen gebeurt nadat ze in de container belanden.

Voorkom dat karton onbruikbaar wordt
‘Het komt vaak voor dat mensen pakketjes in zijn geheel in een container stoppen. De container raakt zo onnodig snel vol en het zorgt voor storingen in het containersysteem’, vertelt Just Zandhuis, directeur Klant en Operatie bij Meerlanden. ‘Ook zetten mensen lege dozen naast de container. We zien vooral dozen van lcd-tv’s en bananenkisten vaak staan. Dat wordt zwerfafval. Bovendien maakt een regenbui het afval onbruikbaar, want nat karton kun je niet recyclen.’

Bijplaatsingen en ongeplette dozen zijn niet alleen een lokaal probleem, alle papierinzamelaars in Nederland herkennen dit fenomeen. Meerlanden hoopt dat zoveel mogelijk kartonnen verpakkingen van alle Sinterklaascadeautjes zo klein mogelijk de papiercontainer ingaan en roept daarom iedereen op om op ook na de Kerstdagen weer te gaan pletten.

Geen afval maar grondstof
Meerlanden heeft als innovatieve duurzame onderneming het doel om afval voor 100% terug te brengen in de kringloop. Karton leent zich hier uitstekend voor, want van oude pakketjes kunnen eindeloos nieuwe pakketjes worden gemaakt. Mits goed aangeleverd.

 

Meerlanden is actief in de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk. De campagne is een samenwerking van Meerlanden en de betrokken gemeenten.

Volg #pletjepakketje via @meerlanden en @pletjepakketje.

1200 Kinderen Hoofddorp-Floriande starten op Dag van de Duurzaamheid met afval scheiden in de klas

1200 Kinderen Hoofddorp-Floriande starten op Dag van de Duurzaamheid met afval scheiden in de klas


Mooie samenwerking school, gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden

Maar liefst 1200 kinderen van Communityschool ‘In De Breedte’ in Hoofddorp-Floriande zijn donderdag 10 oktober begonnen met afval scheiden op school ín de klas. Op de Dag van de Duurzaamheid gaven directie, docenten en leerlingen van Klavertje Vier, De Brandaris en SKH Mirakels – scholen binnen de Communityschool –  het startschot voor het recycle-educatieprogramma van Meerlanden voor de grootste groep tot nu toe.

De aftrap vond plaats op het plein in aanwezigheid van alle kinderen van de scholen en het kinderdagverblijf en schoolhoofden Margot Andriessen, Leon Dijcks en Susan Stoffer: “Wij zijn enorm enthousiast geworden door wijze waarop we ons afvalmanagement nu een stuk duurzamer kunnen inrichten!”. Ook de kinderen waren duidelijk blij dat ze nu afval kunnen scheiden. “Het gaat tenslotte om onze planeet,” aldus Liza van groep 4C. Om er vervolgens na het gezamenlijk zingen van het lied Plastic Soep aan toe te voegen: “Plastic hoort niet in de oceanen, maar in de plasticbak, zodat we er weer nieuwe dingen van kunnen maken!”

Het Recycle-educatieprogramma is een samenwerking tussen de scholen en het kindercentrum, de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden met als doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten.

In 2013 introduceerde Meerlanden het educatieprogramma Recycling voor basisscholen. Dit programma verbindt twee belangrijke aspecten rondom afval scheiden – logistiek en educatie. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic & drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu. De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op.

Basisschool Samen Een gaat voor afvalscheiding en minder zwerfafval

Basisschool Samen Een gaat voor afvalscheiding en minder zwerfafval

Maandag 7 januari startte basisschool Samen Een een project voor betere afvalscheiding op school en minder zwerfafval in de omgeving. Wilma Alink, wethouder natuur en milieu, gaf het startsein voor het project dat een initiatief is van de leerlingen en het personeel. Na de start kregen de leerlingen workshops en lessen over afval als grondstof verzorgd door Let’s Do it Kids.

Wethouder Wilma Alink: “Wij willen een leefbare wereld doorgeven aan onze kinderen. Daarom is het belangrijk dat kinderen jong leren dat afval grondstof is die hergebruikt kan worden. Het bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. We steunen duurzame initiatieven van scholen zoals van OBS Samen Een dan ook van harte.”

OBS Samen Een is altijd actief betrokken bij de schoolomgeving en houdt regelmatig schoonmaakacties in de buurt. De school probeert minder afval te produceren en het afval dat er is goed te scheiden. OBS Samen Een, de gemeente Aalsmeer (afdeling Natuur- en Milieueducatie) en Meerlanden hebben ervoor gezorgd dat dit project op korte termijn gerealiseerd kon worden.

Glas in ’t Bakkie!

Glas in ’t bakkie!

Ben je ook druk aan het glasbakken na de jaarwisseling? Dan heb je goede kans onze collega Frank met onze nieuwste glaswagen tegen te komen!
 
Je ziet: glas scheiden heeft écht zin. Of het nu wit, groen of bont is, wij zamelen glas in zoals jij het in de glasbak gooit. Het wordt gescheiden ingezameld, verwerkt en gerecycled tot nieuwe producten. Glas in ’t bakkie dus!
 
En veel veilige kilometers voor Frank! 
kind laat knikkertegel zien die ze van wethouder Nederstigt heeft ontvangen

Wethouder Nederstigt knikkert met kinderen van IKC Wereldwijs

Wethouder Nederstigt knikkert met kinderen van IKC Wereldwijs

Donderdag 13 oktober is IKC Wereldwijs in Hoofddorp gestart met het recycle-educatieprogramma van de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden. De kinderen en teamleden van het Integraal Kind Centrum (IKC) kregen les over recycling van het NMCX en zijn daarna gestart met het scheiden van het afval in de klas, waardoor het weer grondstof wordt voor nieuwe producten. Zo wordt afval het begin van iets moois. Als bewijs hiervan ontvingen de kinderen uit handen van wethouder Onderwijs en Duurzame Economische Ontwikkeling John Nederstigt en Joost Boermans van Meerlanden bovendien een knikkertegel gemaakt van gerecycled plastic, voor op het schoolplein.

“Het is heel goed en heel belangrijk dat jullie hiermee aan de slag gaan, want van de grondstoffen die van jullie afval worden gemaakt, kunnen we bijvoorbeeld weer deze tegels maken, zodat je lekker buiten kunt knikkeren,” aldus de wethouder.

Verduurzaming IKC Wereldwijs
Manon Groenenberg, directeur IKC Wereldwijs, en Gerdien Boerhout, leerkracht én projectleider duurzaamheid op het IKC, namen het cadeau verheugd in ontvangst: “Onze visie is dat kinderen vanaf hun jongste jaren met respect omgaan met hun omgeving, de natuur en grondstoffen. Afval scheiden op school maakt hier natuurlijk onderdeel van uit. Stapje voor stapje maken we het IKC en het schoolplein een steeds prettiger plek voor de kinderen en hun docenten. De knikkertegel krijgt straks een mooie plek op ons nieuwe, groene schoolplein, ons Wereldplein.”

Recycle-educatieprogramma
Het recycle-educatieprogramma van Meerlanden maakt mogelijk dat leerlingen van deelnemende basisscholen hun afval scheiden in gekleurde afvalbakken: groenafval (groen), papier (blauw), plastic en drinkpakjes (oranje) en restafval (grijs). Meerlanden haalt het gescheiden afval bij de school op zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Het recycle-educatieprogramma is geen commerciële activiteit, maar een samenwerking tussen gemeenten, scholen en Meerlanden.
De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden. Zij voeden op hun beurt hun directe omgeving weer op en zo is het effect vele malen groter. Binnen het project krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu. Dit wordt verzorgd door het NMCX.
Scholen kunnen zich aanmelden voor of zich vrijblijvend laten informeren over het recycle-educatieprogramma.

Joost Boermans legt uit hoe de knikkertegel is gemaakt van gerecycled plastic
kind laat knikkertegel zien die ze van wethouder Nederstigt heeft ontvangen
op de groepsfoto met de wethouder en de knikkertegel
Wethouder Kruijswijk bezoekt groep 5 BSV web

Bloemendaalse School Vereniging streeft naar afvalvrije school

Bloemendaalse School Vereniging streeft naar afvalvrije school

Wethouder Kruijswijk steunt leerlingen met bezoek aan groep 5

Afgelopen week bezocht wethouder Richard Kruijswijk groep 5 van de Bloemendaalse School Vereniging (BSV). De BSV is eind maart begonnen met scheiden van afval in de klas. De school wil zo min mogelijk restafval produceren om uiteindelijk afvalvrij te worden. De wethouder wilde wel eens van de leerlingen en de juf horen hoe dat gaat. In gesprek met de klas bleek dat het soms lastig is om alle afvalstromen goed te scheiden, maar dat het steeds beter gaat. Bovendien is het beter voor de aarde omdat er door recycling minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden. “Goed dat jullie aan de toekomst van de aarde werken door het afval te scheiden en weet dat ik jullie steun met dit lastige werk!” concludeerde wethouder Kruijswijk aan het eind van het gesprek.

Het recyclingprogramma op de BSV is een samenwerking tussen de school, de gemeente Bloemendaal en Meerlanden met het doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd, zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

De Groene BSV

Het initiatief om mee te doen met het educatieprogramma Recycling van Meerlanden en Bloemendaal komt vanuit de Groene BSV. Een club van betrokken ouders die in overleg met directrice Jacqueline Schulte en de gemeente in vier jaar de hele school wil verduurzamen. Onder meer het vergroenen van het schoolplein met moestuinen en eigen energieopwekking maken onderdeel uit van dit programma. Afvalpreventie en –scheiding vallen hier ook onder. Door kinderen hierover te leren kunnen zij hun ouders weer opvoeden.

Educatieprogramma Recycling

De BSV wil de op zoveel mogelijk aspecten de school van Bloemendaal verduurzamen en start daarom met het educatieprogramma over recycling van Meerlanden. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in vier verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic en drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.

De gedachte achter het educatieprogramma van Meerlanden is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op en zo heeft het effect in de gehele gemeente.

Wethouder Kruijswijk bezoekt groep 5 BSV web
Bedrijfsafval Meerlanden

Vervangende inzameldagen rond feestdagen voorjaar

Vervangende inzameldagen rond feestdagen voorjaar

Op de nationale feestdagen in maart, april en mei zamelen wij geen afval in. Ook zijn onze milieustraten op deze dagen gesloten.

De vervangende inzameldagen voor GFT, glas en restafval zijn:

  • 2e Paasdag, maandag 28 maart: dinsdag 29 maart
  • Koningsdag, woensdag 27 april: donderdag 28 april
  • Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei: woensdag 4 mei
  • 2e Pinksterdag, maandag 16 mei: dinsdag 17 mei

Wilt u:

  • Een vervangende dag voor oud papier, karton en/of folie (plastic)?
  • Uw container(s) niet laten legen, zodat wij geen loze rit in rekening hoeven te brengen?
  • Een andere vervangende dag afspreken?

Stuurt u dan een mail naar bedrijfsafval@meerlanden.nl.

Bedrijfsafval Meerlanden
Kinderen van de Savioschool met de juf, Jeroen Spanbroek en wethouder De Jong bij het milieuplein

Leerlingen Savioschool scheiden afval meteen in de klas

Leerlingen Savioschool scheiden afval meteen in de klas

Wethouder De Jong opent 1e milieuplein op school in Hillegom

Vanaf donderdag 2 juli scheiden alle leerlingen en docenten van de Savioschool uit Hillegom officieel al hun afval. Die dag openden ze samen met wethouder Anne de Jong, directeur Jeroen Spanbroek en Hans Baas van Meerlanden het milieuplein van de school en gaven daarmee het startschot voor het educatieprogramma Recycling. Hiermee is de Savioschool de 1e school in Hillegom die vijf afvalstromen al in de klas recyclet; groenafval, papier, plastic, drinkpakjes en restafval worden apart weggegooid in gekleurde bakken. Meerlanden zamelt deze stromen vervolgens apart in. “Hartstikke goed van jullie om als eerste school in Hillegom zo je best te doen om afval te scheiden en daarmee te recyclen!” aldus een trotse wethouder de Jong. Volgens directeur Jeroen Spanbroek en de leerlingen is het niet altijd even makkelijk om het afval in de juist bak te gooien: “maar door het er met elkaar over te hebben, gaat het steeds beter.”

Het programma is een samenwerking tussen de school, de gemeente Hillegom en Meerlanden met het doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. Het NMCX, Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd, zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

Over het educatieprogramma Recycling

De Savioschool start als eerste school in de gemeente Hillegom met een nieuw onderwijsprogramma over recycling. Het afval uit alle klassen worden voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic, drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op. In de toekomst kan de school met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel bovendien geld verdienen, waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.