Strategie Meerlanden: Zo krijg je er een beeld bij

Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De Rijksoverheid stuurt hier ook op met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Meerlanden neemt in de regio daarin actief het voortouw. We zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast leveren we energie en warmte, en zetten we ons continu in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Op deze manier levert Meerlanden in deze regio, een bijdrage aan een mooie en circulaire leefomgeving, vandaag en morgen. Think global, act local.

Hoe we dat in de dagelijkse praktijk concreet doen, zie en lees je in ons beeldboek ‘Samen sneller circulair’.

Samen sneller circulair!

De strategie van Meerlanden is gericht op het creëren en onderhouden van een mooie en duurzame leefomgeving. Wij werken aan een wereld waarin wij grondstoffen niet uitputten, maar opnieuw gebruiken. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met wat we hebben, want onze aarde is een gesloten systeem. Wij zijn pas tevreden als we zó leven en ondernemen dat het leefgebied schoon is, het afval netjes wordt ingezameld, de straten schoon en heel zijn en de Meerlandenregio ook voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne plek blijft.

De circulaire economie raakt voor ons de kern van hoe wij werken aan deze duurzame en mooie leefomgeving. De circulaire economie staat voor het hoogwaardig benutten van grondstofstromen die wij bij de bewoners en bedrijven in onze regio inzamelen en die we via het beheer van de openbare ruimte verzamelen.

Samen zijn we snel en wendbaar. Wij zijn een voortrekker in de circulaire transitie in onze regio. We wachten niet, we willen sneller. Sneller om de maatschappelijke eisen en uitdagingen aan te gaan. Wij kunnen dat niet alleen. Samen met gemeenten, bewoners en bedrijven willen we op zoek naar kansen om nog sneller en slimmer de circulaire economie aan te zwengelen. We noemen dat: Samen sneller circulair!

Tot en met 2019 ordenden we al onze activiteiten in zes strategische pijlers: meer winnen uit afval, meer groene energie en warmte, meer mogelijkheden voor mensen, meer betrokkenheid bij de buurt, meer biobased producten & biodiversiteit en meer financiële waarde.

In de loop van 2019 hebben we samen met onze aandeelhouders en belangrijke partners een nieuwe strategie geformuleerd voor de jaren 2020-2024, waarbij we onze dienstverlening van goed naar excellent willen transformeren, net als onze interne bedrijfsvoering. En waarbij we nadrukkelijk onze rol als regisseur op het gebied van grondstofstromen willen pakken.