Meerlanden voor hernieuwen

Hergebruiken, vernieuwen, repareren, recyclen en hernieuwbare energie opwekken. Telkens opnieuw. Wij noemen dat hernieuwen. Ons alfabet begint, eindigt en begint weer met de letter ‘R’:

Re-use; Kunnen we spullen nog een keer gebruiken? Dan kan die bank of dat tafeltje via een digitaal platvorm naar de volgende eigenaar. Online is de toekomst en voor nu kunnen spullen ook naar de fysieke Meerwinkel. Even schoonmaken en het kan weer in de winkel op zoek naar een nieuwe eigenaar.

Re-pair; Kunnen we het nog repareren? In de Meerwinkel wordt niet alleen verkocht, maar ook gerepareerd. Daar worden bijvoorbeeld fietsen opgeknapt en heeft iemand er weer jarenlang rijplezier van.

Re-cycle; Want afval is een grondstof. Hoe beter de kwaliteit van het afval, hoe hoogwaardiger de grondstof weer zal zijn. Door goed te sorteren en te demonteren. Zoals in ons sorteercentrum voor E-waste. Of door er groene energie van te maken. Zo krijgen zelfs reststromen uit de openbare ruimte een nieuw leven.

Binnen Meerlanden voor hernieuwen nemen we je graag mee hoe we samen een duurzamere samenleving en een circulaire regio kunnen maken. Hieronder zie je onze voorbeelden,  maar hou deze pagina in de gaten voor tips en inspiratie.

Projecten

Circulaire Economie

Samen sneller circulair – Afval is geen afval meer, maar grondstoffen die na recycling en verwerking als nieuwe producten teruggebracht worden in de kringloop. De vraag naar grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, de beschikbaarheid neemt af. Daarom is het zo belangrijk dat wij allemaal ons afval scheiden.

Groene energiefabriek

Groene Energiefabriek

Jouw GFT+E is het begin van iets moois. Het begin van een groene tuin, schone lucht, groengas om op te rijden en het begin van een schone buurt. Als we het hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan gaat het al snel over het duurzaam omgaan met energie en het scheiden en recyclen van onder andere GFT-afval.

RSC Schiphol

Met het Regionaal Sorteercentrum Schiphol geeft Meerlanden een stimulans aan zowel de circulaire als de sociale economie in de regio. Medewerkers sorteren en demonteren jaarlijks 7 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten (e-waste) en volgen tegelijkertijd een re-integratietraject.

Openbare ruimte

Duurzaam beheer openbare ruimte – In samenwerking met gemeenten onderzoeken wij de mogelijkheden om een verdere verduurzaming van de openbare ruimte te realiseren. Er zijn voldoenden kansen om de leefomgeving voor mens en dier te optimaliseren en veilig te stellen voor toekomstige generaties.

Duurzame gladheidsbestrijding

Samen met de gemeenten voeren wij de gladheidsbestrijding op een zo duurzaam mogelijke wijze uit. Want hoe we het ook wenden of keren, het op grote schaal gebruiken van zout is slecht voor de natuur.

Meerwinkel

Meerwinkel is een modern en goed georganiseerd kringloopwarenhuis. De opbrengst van verkochte spullen wordt onder andere ingezet voor de ontwikkeling van onze medewerkers en het creëren van werkplekken voor mensen die anders niet zo snel een baan kunnen vinden.

CO2-prestatieladder

Als sociaal- en milieubewuste organisatie trekt Meerlanden zich de huidige klimaatproblematiek aan. We willen zeker als het gaat om CO2-bewust handelen een verbeteringsslag maken in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Dit doen we met behulp van de CO2-prestatieladder.