Duurzaam beheer openbare ruimte

In samenwerking met gemeenten onderzoeken wij de mogelijkheden om een verdere verduurzaming van de openbare ruimte te realiseren. Er zijn voldoenden kansen om de leefomgeving voor mens en dier te optimaliseren en veilig te stellen voor toekomstige generaties.

Boombeheer door Meerlanden

Verduurzaming van de openbare leefomgeving

Wij beheren en onderhouden de openbare ruimte vanuit de gedachte dat wij de openbare leefomgeving in bruikleen hebben en in goede staat willen doorgeven aan toekomstige generaties.

De openbare leefruimte is leverancier van grondstoffen. Verwijderd onkruid uit plantsoenen wordt bijvoorbeeld na compostering als compost weer teruggebracht in het plantsoen. Bermmaaisel wordt omgezet in biocomposieten voor straatmeubilair of verkeersborden. Vanuit deze kringloopgedachte onderzoeken wij samen met gemeenten de mogelijkheden om in de nabije toekomst de openbare leefruimte verder te verduurzamen.

Onze toekomstvisie op het beheer van de openbare ruimte is gebaseerd op onze ervaringen en trends die wij waarnemen in de samenleving. De visie is onze roadmap op weg naar een circulair gebruik van de gezonde, grondstofleverende openbare ruimte.

Toekomstvisie duurzame openbare ruimte

Bankjes en borden van biocomposiet

Van biocomposiet kunnen we tegenwoordig duurzame verkeersborden en hippe buitenbanken maken! Niet alleen hernieuwbaar en circulair, ook nog eens ongelooflijk mooi!