Samen met de gemeenten voeren wij de gladheidbestrijding op een zo duurzaam mogelijke wijze uit.

Bio-zout

Waar steenzout uit zoutmijnen wordt gewonnen, is bio-zout 100% biologisch en afkomstig uit de vervaardiging van biobrandstof. In 2015 hebben wij dit bio-zout getest in de gemeente Haarlemmermeer. Wat bleek? Bio-zout is net zo effectief als steenzout. De komende winterperioden zetten wij het gebruik van bio-zout dan ook voort.

Pekelwater versus zout strooien

‘Nat strooien’ en ‘sproeien’ zijn nieuwe technieken die de impact van gladheidbestrijding op de beplanting minimaliseren. Bij beide technieken wordt zout met water gemengd, waardoor minder zout nodig is. Sproeien vraagt nóg minder zout dan nat strooien – en het pekelwater wordt daarbij nog gelijkmatiger over de weg verdeeld. Deze methode wordt in Nederland slechts door enkele bedrijven toegepast, waaronder door Meerlanden. Wij gebruiken hiervoor bovendien condenswater uit onze eigen vergister. Extra duurzaam dus!