Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Belevinggestuurd beheer

Wij beheren en onderhouden de openbare ruimte vanuit de gedachte dat wij de openbare leefomgeving in bruikleen hebben en in goede staat willen doorgeven aan toekomstige generaties.

Op naar een groene toekomst

Wat is belevingestuurd beheer?

Belevingsgestuurd werken in het beheer van de openbare ruimte, betekent dat de manier waarop de openbare ruimte wordt onderhouden en beheerd, wordt bepaald door hoe mensen de ruimte ervaren.

In plaats van alleen te focussen op technische aspecten zoals onderhoudsfrequenties en standaardprocedures, wordt er meer nadruk gelegd op kwaliteit van de ervaring, hoe de wensen en behoeften van de bewoners en gebruikers aansluiten bij het beheer van de openbare ruimte.

onkruid beheer openbare ruimte
Op naar een groene toekomst

Integrale aanpak

Een integrale belevingsgestuurde aanpak laat zich het beste uitleggen als een ‘gevel-tot gevel’ aanpak waarbij we zowel groen, blauw als grijs onderhoud op elkaar afstemmen. Meerlanden heeft zicht op de wijk en bekijkt het totale beeld. Zij beziet, in eerste instantie vanuit haar eigen gebiedskennis en in overleg met de opdrachtgever, wat op de verschillende plekken nodig is voor een gewenste beleving.

Ook is er overleg met bewoners en andere relevante gebiedsgebruikers om te kijken wat zij belangrijk vinden en hoe zij de buitenruimte ervaren. Op basis hiervan wordt de straat bepaald welke werkzaamheden nodig zijn om aan de beleving te voldoen.

onkruid beheer openbare ruimte
Op naar een groene toekomst

Functie van openbare ruimtes

Openbare ruimtes die groen, toegankelijk en zichtbaar zijn, een duidelijke functie uitdrukken en mogelijkheden bieden voor activiteiten, dragen bij aan een positieve beleving en een hogere waardering van de buitenruimte. Ondanks enkele verschillen in wensen zijn er bepaalde dingen die elke inwoner gemeenschappelijk heeft.

Elke bewoner verlangt naar een veilige speelomgeving voor zijn kinderen, geeft de voorkeur aan groenvoorzieningen boven ongebruikte stukken land, waardeert goed onderhouden en schone trottoirs, en hecht belang aan adequate straatverlichting voor een gevoel van veiligheid. Ons doel is om de beleving van inwoners en gebruikers van de openbare ruimte te vergroten. Hierdoor streven we ernaar de buitenruimte niet meer op frequentie, maar meer op beeld en beleving te beheren.

onkruid beheer openbare ruimte
Pilot Aalsmeer en Hillegom

Belevingsgestuurd werken

Biodiversiteitsherstel is een complexe uitdaging die samenwerking vereist. In samenwerking met de gemeente Aalsmeer hebben we een duurzame maaipilot opgezet. Hierin onderzoeken we hoe ecologisch maaien binnen de gemeente kan bijdragen aan het behoud en herstel van biodiversiteit.

In samenwerking met de gemeente Hillegom onderzoekt Meerlanden momenteel hoe Kleurkeur (ecologisch maaibeheer) in de buitenruimte geïmplementeerd kan worden.Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de openbare ruimte te transformeren naar een meer belevingsgestuurde benadering, heeft Meerlanden in samenwerking met de gemeente Aalsmeer een pilotprogramma opgezet.

onkruid beheer openbare ruimte