Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Over Meerlanden

Elke dag werken we aan een schone, veilige en hele leefomgeving, voor vandaag én morgen! We zamelen in, verwerken, hergebruiken en recyclen afval- en grondstoffen. Ook doen we het groenbeheer, reinigen we straten, strooien we bij gladheid én nog veel meer. Op deze manier dragen we bij aan een circulaire en biodiverse leefomgeving voor de hele regio!

Samen Sneller Circulair

Onze missie

Als aanjager, kenniscentrum en adviseur nemen we het voortouw om, gezamenlijk met producenten en andere partners in de keten, materiaalkringlopen te sluiten. Op die manier willen wij continu bijdragen aan een circulaire economie en vergroten wij onze positieve impact op onze omgeving.

Wij zijn pas tevreden als we zó leven en ondernemen dat het leefgebied schoon is, het afval netjes wordt ingezameld, de straten schoon en heel zijn en de Meerlandenregio ook voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne plek blijft.

groenbeheer
Inclusief ondernemen

Inclusieve werkgever

Samen met gemeenten, bewoners, bedrijven en andere partners creëren we meer waarde voor mensen en hun omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de basis van al onze activiteiten. Wij betrekken buurten bij het onderhoud en de veiligheid in de wijk. Scholieren lichten wij voor en leiden wij rond op onze recyclepleinen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt scheppen we kansen door het bieden van arbeidsplaatsen. We beschikken over een stabiel personeelsbestand met ruim 500 medewerkers, waarvan ruim 100 medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

We investeren in het ontwikkelen van kennis op het gebied van duurzame afval- en grondstofverwerking en werken samen met universiteiten, kenniscentra en scholen.

sorteercentrum
Al meer dan 25 jaar!

Onze geschiedenis

Meerlanden is in 1997 ontstaan uit het samenvoegen van een aantal gemeentelijke diensten. Van traditionele afvalinzamelaar hebben we ons ontwikkeld tot innovatieve onderneming.

Verbrandingsinstallatie Rijsenhout
Halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw hebben de gemeenteraden van Aalsmeer en Haarlemmermeer een gemeenschappelijke afval regeling getroffen. In 1968 werd de verbrandingsinstallatie in Rijsenhout in gebruik genomen.

meerlanden geschiedenis oude foto

Schone leefomgeving

Samen voor een schone en veilige buurt. Bekijk wat wij én buurtgenoten in jouw gemeente doen!

Mijn gemeente

Duurzame morgen

Bekijk onze initiatieven uit de regio voor een duurzame leefomgeving, vandaag en morgen!

Onze initiatieven