Samen sneller circulair!

Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De Rijksoverheid stuurt hier ook op met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Meerlanden neemt in de regio daarin actief het voortouw. We zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast leveren we energie en warmte, en zetten we ons continu in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Op deze manier levert Meerlanden in deze regio, een bijdrage aan een mooie en circulaire leefomgeving, vandaag en morgen. Think global, act local. Dit doen we:

  • met ca. 500 medewerkers, van wie ca. 150 met een afstand tot de arbeidsmarkt,
  • als partner van 8 gemeenten en 3500 bedrijven in de regio Haarlemmermeer-Amstelland, Kennemerland en Duin- en Bollenstreek op het gebied van:
  • afvalinzameling en -verwerking, beheer en onderhoud van openbare ruimte, straatreiniging, gladheidsbestrijding, groenonderhoud, marktbeheer en rioleringswerkzaamheden;
  • en door als kennispartner op gebied van circulaire economie voortdurend nieuwe, kansrijke initiatieven op te starten.

Inclusief ondernemen

Samen met gemeenten, bewoners, bedrijven en andere partners creëren we meer waarde voor mensen en hun omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de basis van al onze activiteiten. Wij betrekken buurten bij het onderhoud en de veiligheid in de wijk. Scholieren lichten wij voor en leiden wij rond op onze recyclepleinen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt scheppen we kansen door het bieden van arbeidsplaatsen. We beschikken over een stabiel personeelsbestand met ruim 500 medewerkers, waarvan ruim 100 medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

We investeren in het ontwikkelen van kennis op het gebied van duurzame afval- en grondstofverwerking en werken samen met universiteiten, kenniscentra en scholen.

still1
vuilbakken legen winkelcentrum (2)
Foto Meerlanden (14)
Icoon Meerlanden
0
%
Groengas trucks
Icoon Meerlanden
0
%
Duurzame verwerking
Icoon Meerlanden
0
%
Sociale banen

Onze geschiedenis

Meerlanden is in 1997 ontstaan uit het samenvoegen van een aantal gemeentelijke diensten. Van traditionele afvalinzamelaar hebben we ons ontwikkeld tot innovatieve onderneming. 

Verbrandingsinstallatie Rijsenhout
Halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw hebben de gemeenteraden van Aalsmeer en Haarlemmermeer een gemeenschappelijke afval regeling getroffen. In 1968 werd de verbrandingsinstallatie in Rijsenhout in gebruik genomen.