Iedere bezoeker, die toegang heeft tot de websites van Meerlanden en deze websites raadpleegt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande.

Disclaimer websites

Meerlanden besteedt bij het verzamelen van de gegevens en informatie op de websites veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat er in de websites van Meerlanden onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Meerlanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Meerlanden aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel op eigen risico van de bezoeker.

De website van Meerlanden is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Disclaimer e-mail

Aan e-mails kunnen geen rechten worden ontleend. Om enige uitlating gedaan in e-mails officieel en rechtens afdwingbaar te maken, is een bevestiging per papieren document nodig. E-mails kunnen vertrouwelijke en persoonlijke informatie bevatten. We verzoeken deze informatie niet te kopiëren, distribueren of anderszins te vervreemden. Indien u niet de bedoelde geadresseerde van een e-mail bent (of een e-mail bij vergissing heeft ontvangen) verzoeken we u dit op kortst mogelijke termijn aan de verzender kenbaar te maken en de betreffende email te verwijderen van uw systeem. Meerlanden accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die gerelateerd is aan gegevens en/of documenten welke per e-mail worden verzonden.

Privacy statement

Meerlanden verzamelt uitsluitend persoonsgebonden informatie van bezoekers op vrijwillige basis. Het gaat dan bijvoorbeeld om namen, adressen, e-mailadressen, demografische gegevens, hobby’s en informatie over andere activiteiten.

De keuze om persoonsgebonden informatie te verstrekken is aan de bezoeker. Wij verzamelen persoonsgebonden informatie zodat wij kunnen reageren op vragen en opmerkingen of om brochures en andere informatie over onze producten en bedrijf toe te sturen. Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Op de websites van Meerlanden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het aantal bezoekers en de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en onze dienstverlening te optimaliseren.

Meerlanden
Postbus 391
1430 AJ Aalsmeer
info@meerlanden.nl