Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Disclaimer

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie Meerlanden. Iedere bezoeker, die toegang heeft tot de websites van Meerlanden en deze websites raadpleegt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande.

Disclaimer websites

Meerlanden besteedt bij het verzamelen van de gegevens en informatie op de websites veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat er in de websites van Meerlanden onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.Meerlanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Meerlanden aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel op eigen risico van de bezoeker.De website van Meerlanden is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Disclaimer e-mail

Aan e-mails kunnen geen rechten worden ontleend. Om enige uitlating gedaan in e-mails officieel en rechtens afdwingbaar te maken, is een bevestiging per papieren document nodig. E-mails kunnen vertrouwelijke en persoonlijke informatie bevatten. We verzoeken deze informatie niet te kopiëren, distribueren of anderszins te vervreemden. Indien u niet de bedoelde geadresseerde van een e-mail bent (of een e-mail bij vergissing heeft ontvangen) verzoeken we u dit op kortst mogelijke termijn aan de verzender kenbaar te maken en de betreffende email te verwijderen van uw systeem. Meerlanden accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die gerelateerd is aan gegevens en/of documenten welke per e-mail worden verzonden.

Copyright

Alle inhoud op deze website is beschermd door auteursrechten en mag niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Meerlanden NV. Het is niet toegestaan om de inhoud anders te gebruiken dan voor het downloaden en bekijken op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy voor persoonlijk, niet-bedrijfsmatig gebruik.Wij vragen u vriendelijk om onze inhoud met zorg te behandelen en eventuele vragen over het gebruik ervan vooraf met Meerlanden NV te bespreken. Wij waarderen uw naleving van deze richtlijnen om de integriteit van onze informatie te behouden en om ervoor te zorgen dat het gebruik ervan in overeenstemming is met ons beleid.