Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Beleidsmonitoring 2023: meer afvalscheiding, minder restafval

Gemeenten en Meerlanden spannen zich in om de afvalscheiding te verbeteren en de hoeveelheid te verbranden restafval te verminderen.

13 juni 2024
ondergrondse inzamelcontainers

De afgelopen jaren zijn stappen gezet richting de landelijke VANG-doelstellingen van 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar. We hebben de ontwikkelingen op een rijtje gezet:

Een aantal gemeenten in onze regio hebben inmiddels een nieuwe huishoudelijke afvalinzameling methodiek geïmplementeerd, die is gericht op het halen van de doelstellingen: Lisse (vanaf 2017), Diemen, Hillegom en Haarlemmermeer (2021) en Aalsmeer en Noordwijk (2023).

Mede hierdoor is de gemiddelde afvalscheiding in de regio gestegen van 56% in 2020 naar 62% in 2023. De gemiddelde hoeveelheid fijn restafval is gedaald van 192 kilo in 2020 naar 135 kilo per inwoner per jaar in 2023. De gemeenten Hillegom en Lisse zijn de koplopers in de regio.

2020
Gemiddelde afvalscheiding: 56%
Gemiddelde hoeveelheid fijn restafval per inwoner per jaar 192 kilo

2023
Gemiddelde afvalscheiding: 62%
Gemiddelde hoeveelheid fijn restafval per inwoner per jaar 135 kilo

Alweer bijna vergeten zijn de coronajaren. In 2020 en 2021 namen alle huishoudelijke afval- en grondstofstromen toe door coronamaatregelen zoals thuiswerken en de sluiting van horeca en scholen. De maatregelen hadden geen effect op de mate van afvalscheiding, die bleef vrijwel gelijk. Met de beëindiging van de maatregelen in 2022 namen de hoeveelheden huishoudelijk afval weer af. Ook in 2023 zien we een verdere afname tot onder het precorona niveau, zowel van het restafval als de totale hoeveelheid huishoudelijk afval.