Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Commissiedebat circulaire economie 15 februari 2024

Meerlanden volgt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van afval, grondstoffen en circulaire economie en bezoekt de commissiedebatten circulaire economie in Den Haag.

13 juni 2024
green truck

Op 15 februari jl. ging een nieuwe Tweede Kamer in debat met de demissionaire staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen over de voortgang van de circulaire economie. De agenda was goed gevuld met onderwerpen die veel raakvlakken hebben met het werkveld van gemeenten en Meerlanden. Er is gesproken over producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en textiel, statiegeld op plastic flesjes en blikjes, levensduurverlenging van spullen uit huis (right to repair), luierrecycling en de lachgasproblematiek.

Enkele highlightsuit het commissiedebat zijn:

De staatssecretaris is aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van het instrument UPV: meer transparantie, betere ketensamenwerking, meer circulariteit en doelstellingen rond preventie, reparatie en hergebruik. Om de moeizame samenwerking tussen gemeenten en Afvalfonds Verpakkingen (nu: Verpact) vlot te trekken, stelt de staatssecretaris een onafhankelijk gespreksleider beschikbaar. Dit is inmiddels des te relevanter, aangezien VNG eind april bij Verpact heeft aangegeven de Ketenovereenkomst Verpakkingen niet te willen verlengen per 1 januari 2025.

Lachgas: er is commissie brede kritiek en vraag om optreden tegen de voortdurende schade en onveilige situaties voor medewerkers van afvalbedrijven door exploderende lachgascilinders. De staatssecretaris verwijt gebruikers onverantwoord gedrag en zoekt de oplossing in voorlichting over risico’s, handhaving en verkenning van innovatieve detectiemethoden van de cilinders in het restafval. Wordt vervolgd.

Luiers: zowel de staatssecretaris als de commissieleden zien het belang van luierrecycling in. Momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereiding van een consultatie UPV luiers voor het volgende kabinet.

Ook nu zijn bovenstaande onderwerpen nog steeds relevant. Wij houden u op de hoogte!