Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Lachgascilinders: Noodgreep door afvalsector

Noodgreep door afvalsector: Milieustraat opent deuren voor illegale lachgascilinders Vanaf 1 september 2023 zijn alle milieustraten in Nederland bereid gebruikte illegale lachgascilinders in te nemen. De cilinders worden vanaf januari dit jaar veelvuldig aangetroffen in het restafval. Zij zorgen door ontploffingen in vuilniswagens en afvalverbrandingsinstallaties voor grote schade en serieuze veiligheidsrisico’s.

12 februari 2024
lachgas cilinders

Vanaf 1 januari dit jaar valt lachgas onder de Opiumwet. Het gebruik en afdanken ervan is dus verboden. Daarmee verviel ook het systeem van statiegeld op de cilinders waar het gas in verpakt zit. “We zien sinds januari een enorme opkomst van wegwerpcilinders die we terugvinden in de openbare ruimte of in het restafval”, aldus de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven. Het gaat om ongeveer 250.000 wegwerpcilinders op jaarbasis. De afgedankte cilinders komen samen met het restafval in afvalverbrandingsinstallaties en inzamelvoertuigen terecht, waar ze onder druk tot ontploffing komen.

Dit leidt tot enorme schade aan het materieel, die inmiddels tot zeker 30 miljoen oploopt. De installaties raken beschadigd, moeten worden stilgelegd en gerepareerd. ”Dit gezamenlijke initiatief van de NVRD en VA is noodzakelijk om de veiligheid van zowel onze eigen toegewijde medewerkers als die van de afvalverbrandingsinstallaties verderop in de keten te waarborgen.”, aldus Angeline Kierkels, Algemeen Directeur Meerlanden.