Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

UPV textiel

Textiel is een van de meest vervuilende industrie├źn ter wereld: denk aan landgebruik, water, inzet van pesticiden, arbeidsomstandigheden, overproductie en dumping.

13 juni 2024
Textielcontainer

Stichting UPV Textiel

Op 1 juli 2023 is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel in werking getreden. Maar er moet nog veel geregeld worden. Producenten en importeurs hebben de tweede helft van 2023 gebruikt om zich aan te melden bij de overheid, individueel of gezamenlijk via de Stichting UPV Textiel. Dit jaar werkt de Stichting een beheerstructuur uit en worden de mogelijkheden voor de verbetering van de innamestructuur, sortering en recycling verkend met verschillende ketenpartners, waaronder VNG en NVRD. In een Kamerbrief over de ontwikkelingen op het circulair textieldossier schrijft demissionair staatssecretaris Heijnen dat ze ook schoenen onder de UPV Textiel gaat brengen.

De regeling bevat gefaseerde verplichtingen voor de producenten. In 2025 moet 50% van de afzet op de Nederlandse markt gerecycled/hergebruikt worden, oplopend naar 75% in 2030. Gemeenten kunnen bijdragen door meer (schoon) textiel in te zamelen. Momenteel verdwijnt nog de helft van afgedankt textiel via het restafval de verbrandingsoven in.

Foto: ingezameld textiel bij textielverwerker Wieland

Wieland textiel