Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Beheer leefomgeving

Een buurt waar alles schoon, heel en veilig is, dat wil toch iedereen? Het geeft een fijn en veilig gevoel als de lantaarnpalen het doen, het gras netjes is gemaaid en de bloemperken er mooi bij staan. Wij zetten wij ons iedere dag in om onze regio schoon en leefbaar te houden.

We vegen de straten schoon

Straatreiniging

Iedere dag rijden we met onze veegmachines om de straten schoon te maken. We ruimen zwerfvuil, blad en andere dingen die niet op straat horen op.

We zetten steeds meer op elektrische wagens, vooral in de centrumgebieden. Bij het straatreinigen in centrumgebieden waar veel mensen op straat zijn levert dat direct een schonere lucht en daardoor gezondheidsvoordelen op.

We houden het netjes!

Groenonderhoud

Wij houden van netjes. We zorgen dat stoepen, perkjes en bermen er goed bij liggen. Met oog voor biodiversiteit, voor een veelzijdig aanbod van verschillende planten en dieren die goed zijn. Zo zetten we veel vaker in op belevingsgestuurd, in plaats van werken op frequentie. We kijken écht naar wat een gebied nodig heeft.

Je hebt onvoldoende toestemming gegeven

We kunnen dit onderdeel niet weergeven.

We zetten in op preventie!

Plaagdierbestrijding

In een groene en duurzame leefomgeving zijn vaak veel planten en dieren. Sommige zijn we liever kwijt dan rijk. Denk aan muizen, ratten en exotische planten. Samen met gemeenten werken we aan een groen natuur- en milieubeleid. Overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen horen daar zeker niet bij. Daarom zetten we altijd éérst in op preventie!

Veilig kunnen spelen!

Onderhoud parken en speeltuinen

Veilig op straat kunnen rijden of kunnen spelen. We repareren kapotte straatverlichting. Door regelmatig onderhoud en reiniging van speeltoestellen, bankjes en speelparkjes in de buurt blijft het veilig buitenspelen voor iedereen!

We houden de wegen veilig!

Gladheidbestrijding

Samen met onze gemeenten staan we klaar om gevaarlijke situaties door gladheid tegen te gaan. Jaarlijks testen we onze volledige vloot, zodat we direct kunnen strooien wanneer het écht nodig is. We strooien op zowel wegen als fietspaden. Dit doen we met minder zout en condenswater uit onze eigen vergister, extra duurzaam dus!

Schone leidingen

Riolen en kolken

Wij houden van netjes. We zorgen dat stoepen, perkjes en bermen er goed bij liggen. Met oog voor biodiversiteit, voor een veelzijdig aanbod van verschillende planten en dieren die goed zijn. Zo zetten we veel vaker in op belevingsgestuurd, in plaats van werken op frequentie. We kijken écht naar wat een gebied nodig heeft.

Je hebt onvoldoende toestemming gegeven

We kunnen dit onderdeel niet weergeven.