Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Kennis & Advies

Vanuit onze rol als kennis- en adviespartner staan we onze gemeenten bij met beleids- en communicatieadvies. We helpen bedrijven hoe zij duurzaam kunnen ondernemen. En voorzien we verschillende stakeholders regelmatig van rapportages en resultaten.

rondleiding
We delen kennis

Kennispartner

We versterken onze rol als proactieve adviseur en kennispartner door continu op de hoogte te zijn van relevante trends en innovaties, en onze klanten te ontzorgen in de analyse van deze trends, innovaties en veranderende beleidskaders en wetgeving.

sdg
Samen met partners!

Regie in de keten

Om invulling te geven aan onze circulaire ambitie, richten we ons op hoogwaardig en duurzaam hergebruik van grondstoffen uit de huishoudens in onze regio, het groenafval uit de buitenruimte en ook het afval vanuit bedrijven en maatschappelijke instellingen dat op afval van huishoudens lijkt.

Per grondstof maken we een afwegingen over de invulling van onze rol. Voor sommige grondstoffen verzorgen we alleen de inzamelingen en het vermarkten. Andere grondstoffen sorteren en demonteren we zelf of verwerken we tot nieuwe producten.

We delen kennis

Communicatie en voorlichting

Of het nu gaat om communicatie over inzameldagen of uitvoering van onze dienstverlening, om de invoering van een nieuw inzamelsysteem of om een traject waarin we de kwaliteit van de grondstoffen willen verbeteren, Meerlanden ondersteunt haar gemeenten met communicatie.

Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van bewonerscampagnes of uitvoeringsbrieven waarbij we inwoners stapsgewijs meenemen in een verandering.

lachgascilinder
We beantwoorden je vragen!

Contactcentrum

Voor onze gemeente zijn wij het eerste aanspreekpunt voor inwoners. Denk aan vragen en meldingen over onze dienstverlening, zoals inzameling en het groenbeheer, onze inzamelmiddelen én het scheiden van afval en grondstoffen.

Inwoners kunnen ons bereiken via een groot aantal contactkanalen. Op werkdagen zit een team van circa 10 collega's klaar om alle vragen die binnenkomen via telefoon, sociale media of chat in behandeling te nemen.