Grofvuil

Grofvuil

Grofvuil wordt nagenoeg volledig gerecycled (92%) en de rest wordt verbrand. Dit levert elektriciteit en energie op.

Duurzaam uw grofvuil inzamelen?

Als ondernemer wilt u natuurlijk graag zo efficiënt, betaalbaar en duurzaam mogelijk van uw bedrijfsafval af. Dankzij onze circulaire ambitie en focus kunnen wij zelfs uw grofvuil nagenoeg volledig hergebruiken. Zo ontstaan weer nieuwe producten of energie en wordt onze afvalberg als vanzelf kleiner! Kiest u ook voor Meerlanden als uw duurzame partner in afvalverwerking?

Daarom grofvuil duurzaam inzamelen

Afval dat te groot is voor de container. Dat noemen we grofvuil. Maar het leuke van dit afval is dat we het nagenoeg volledig kunnen recyclen. De rest wordt verbrand. Zo zetten we maar liefst 92% om tot nieuwe energie en elektriciteit in onze Groene Energiefabriek in Rijssenhout. Leuk om hierover meer te lezen op: https://www.meerlanden.nl/circulaire-economie/groene-energiefabriek.

Van grofvuil als bedrijfsafval naar circulair

Dit optimale hergebruik is geheel volgens onze visie om te komen tot een afvalloze samenleving. In een circulaire economie is afval niet langer iets wat we weggooien, maar duurzaam hergebruiken en dus een tweede leven krijgt! De afvalberg wordt op deze manier kleiner en de kringloop gesloten, omdat er weer nieuwe producten of vormen van energie van gemaakt kunnen worden.

Meer weten over de circulaire economie? https://www.meerlanden.nl/circulaire-economie.

Wat valt onder grofvuil en wat niet?

Onder grofvuil verstaan we al het afval dat te groot is voor de normale afvalcontainer en dat bovendien niet tot andere afvalstromen behoort. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan losse inboedel zoals banken, bureaus, tafels en stoelen. Afval zoals chemische stoffen, asbesthoudend afval, elektronische apparatuur en organisch afval hoort hier niet bij. Bekijk het overzicht van alle soorten bedrijfsafval op: https://www.meerlanden.nl/bedrijven/soorten-bedrijfsafval

Welk bedrijfsafval kan Meerlanden verwerken?

Van vertrouwelijke vernietiging bij logistieke warehouses en het ophalen van Swill bij de horeca tot het verwerken van grofvuil uit de Automotive of restafval bij kwekers… Of u nu een MKB-bedrijf in agrarische sector of een multinational in de luchtvaart bent, uw bedrijfsafval verwerkt Meerlanden graag voor u. Duurzaam, veilig en betaalbaar! of vraag een vrijblijvende afvalscan aan.

 

 

Grofvuil halen we snel en efficiënt bij u op

Afval dat gescheiden wordt ingezameld is waardevol. Door het te recyclen is het grondstof voor nieuwe producten of groene energie.

Voor grofvuilinzameling kunt u contact opnemen via onderstaand formulier.

Wat mag wel en niet in de afvalcontainer voor grofvuil?

Wel

 • Losse inboedel die te groot is om met het huisvuil mee te geven zoals:
 • banken
 • tafels
 • stoelen
 • kasten of andere meubels.

Niet

 • chemische stoffen zoals verfresten, spuitbussen, kitspuiten en dergelijke
 • asbesthoudend afval
 • teerhoudend asfalt
 • schoorsteenpuin, roetresten
 • dakleer, dakgrind
 • organisch afval
 • elektronische apparatuur (wit- en bruingoed)
 • overig afval
Icoon Meerlanden

92% van al het grofvuil wordt na nascheiding gerecycled tot nieuwe producten.

Vraag hier uw grofvuilinzameling aan