Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Afval & Grondstoffen

Jouw afval- en grondstoffen zamelen we in aan huis via minicontainers, verzamelcontainers in de buurt of via de milieustraat. Het is belangrijk dat je afval goed scheid. Zo kunnen wij deze hergebruiken, recyclen en/of verwerken tot iets nieuws.

frituurvet
Jouw afval is een grondstof!

Afval? Grondstof!

Afval is wordt niet langer gezien als afval, maar grondstoffen die na recycling en verwerking als nieuwe producten teruggebracht worden in de kringloop. De vraag naar grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, terwijl ondertussen de beschikbaarheid af neemt.
Daarom is het zo belangrijk dat wij allemaal ons afval scheiden, zodat we kunnen Hergebruiken, vernieuwen, repareren, recyclen en hernieuwbare energie opwekken. Telkens opnieuw.


ondergrondse container

Afvalscheiden, Ja natuurlijk!

Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.
Waarom wordt het ene afval gescheiden ingezameld en het andere niet? Uitgangspunt bij gescheiden inzameling is dat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee

afvalscheidingswijzer