Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Grondstoffenhal feestelijk geopend

Precies een jaar geleden startte de bouw van een nieuwe grondstoffenhal op het terrein van Meerlanden in Rijsenhout. Op dinsdag 2 juli 2024 was de feestelijke opening van de hal.

13 juni 2024
grondstoffenhal Rijsenhout

Toekomstbestendig

De ontwikkeling van de grondstoffenhal is een onderdeel van Pro_Meter, een groter plan om het Meerlanden terrein in Rijsenhout duurzamer, veiliger en efficiƫnter te maken. En daarmee toekomstbestendig.

De hal past bij de duurzaamheidsvisie van Meerlanden en is voorzien van de nieuwste materialen.

Met deze hal wil Meerlanden een deel van de activiteiten die nu buiten plaatsvindt onder dak brengen. Zo zorgen we voor een betere kwaliteit grondstoffen die we uit afval halen en voor minder uitstoot van geluid, stof en geur naar de omgeving. Een mooie stap naar samen circulair!

binnenkant grondstoffenhal in aanbouw

Circulaire regio

Vanuit haar duurzaamheidsvisie geeft Meerlanden een impuls aan de kwaliteit van de leefomgeving in Rijsenhout en schept ze voorwaarden om haar maatschappelijke rol te blijven invullen en voorop te lopen op weg naar een circulaire regio.

De gevels van de 90 meter lange hal zijn met duurzaam accoya hout bekleed en de korte zijkanten met groene gevelbeplating.

Ook de bouw zelf moest zo duurzaam mogelijk gebeuren. Zo is bijvoorbeeld de energieaansluiting van de bouwplaats daarom direct aangesloten op de zonnestroominstallatie.

gevel