Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Maak kennis met ……. Rob Schram

Rob Schram is Business Unit Manager (publieke) inzameling. Een hele mond vol maar het gaat dan ook om de verantwoordelijkheid voor alle inzamelactiviteiten bij en voor de inwoners van de Meerlanden gemeenten. Dus Huis- aan Huis inzameling, grof afvalinzameling, ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers én de milieustraten.

13 juni 2024
Rob Schram

Wie ben je en wat is je functie bij Meerlanden?

"Ik ben Rob Schram en ben Business Unit Manager (publieke) inzameling. Een hele mond vol maar het gaat dan ook om de verantwoordelijkheid voor alle inzamelactiviteiten bij en voor de inwoners van de Meerlanden gemeenten. Dus Huis- aan Huis inzameling, grof afvalinzameling, ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers én de milieustraten."

Wat is je werkgeschiedenis/achtergrond?

"Ik kom voor deze branche uit een vreemde hoek. Ben mijn werk carrière gestart op een accountantskantoor als assistent accountant en vandaaruit in 1984 bij de gemeentelijke reiniging terecht gekomen als financieel consultant. Via de Gewestelijke Afvalstoffendienst Gooi- en Vechtstreek en Reinigingsbedrijf Midden Nederland, als manager binnendienst, manager buitendienst en als laatste directeur, ben ik bij Meerlanden terechtgekomen."

Wat vind je zo interessant aan de afval/grondstoffenbranche?

"Het interessante aan deze branche is dat het altijd weer anders is en dat de branche er echt toe doet. We zijn ooit opgericht vanuit hygiëne en volksgezondheid. Al sinds eind 19e eeuw houden onze branchegenoten Nederland schoon door huishoudelijk afval in te zamelen en de straten te reinigen. Tegenwoordig werken we toe naar een circulaire economie én stimuleren we preventie, reparatie en hoogwaardig hergebruik. We kunnen dus écht het verschil maken."

Waar valt volgens jou nog veel winst te behalen?

"Als we sturen op vermindering van restafval (in kilo’s) zouden we ons druk moeten maken over verdere vermindering van het GFTe in de restafvalstroom - met name op de component etensresten/ keukenafval. We zien dat veel terug in het restafval en het gaat dan al snel om 25 tot 30 kilo per persoon per jaar. Als we daarnaast ook nog eens de luiers uit het restafval kunnen halen, zijn we mooi op weg naar de gestelde doelstellingen. Echter, met inzamelen alleen zijn we er niet, de apart ingezamelde grondstoffen moeten ook nog eens op de juiste manier verwerkt worden. Daar zijn schone stromen voor nodig. Dit kunnen we bereiken enerzijds met voorlichting aan inwoners over goed scheiden, anderzijds door beïnvloeding van de producenten en leveranciers om zuivere (herbruikte) grondstoffen in hun producten te verwerken. Pas dan maken we de cirkel rond. We zamelen zuivere stromen in, die één op één weer in nieuwe producten kunnen worden verwerkt."

Wat zijn jouw prioriteiten voor 2024?

"Twee van de strategische pijlers van Meerlanden zijn excellente dienstverlening en excellente bedrijfsvoering. Op deze pijlers wil ik me richten. Wat mij betreft kan het één niet zonder het ander en voor beide pijlers heb je gemotiveerde, tevreden en op de taak voorbereide medewerkers nodig. Mijn prioriteit ligt in 2024 op het binden en boeien van medewerkers door maximaal te faciliteren op kwaliteit en talent. Ik ben ervan overtuigd dat dit het niveau van dienstverlening ten goede komt. Dit heeft dan weer zijn weerslag op de klanttevredenheid én op de bedrijfsvoering."