Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Pilot Plein voor Hergebruik

Wie begin 2024 een bezoek bracht aan de milieustraat in Rijsenhout kon niet om de pilot van het “Plein voor Hergebruik“ heen - een proefopstelling voor een toekomstig circulair ambachtscentrum. Begroet door een grote groene banner werd iedereen gevraagd of zij spullen bij zich hadden die best nog een ronde mee konden.

13 juni 2024
plein voor hergebruik Rijsenhout

In 2021 heeft de gemeente Haarlemmermeer een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen voor (door)ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum: een locatie of netwerk waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en hoogwaardig product- en materiaalhergebruik realiseren. In de aanvraag stond centraal dat Meerlanden al onderdelen van een ambachtscentrum heeft, de Meerwinkel, Het Recycle en Sorteercentrum voor elektrische apparaten, meerdere milieustraten, de samenwerking met educatiecentrum NMCX en andere activiteiten in de regio. De subsidie is gebruikt om deze pijlers nog beter met elkaar te verbinden.

Met het Plein voor Hergebruik op milieustraat Rijssenhout is van januari tot en met april getest hoe er meer waarde valt te halen uit de materialen die bij ons op de milieustraat worden gebracht. Wij hebben hier inwoners actief benaderd om herbruikbare kringloopspullen, bouwmaterialen, kleding, fietsen en elektrische apparaten in te leveren en dat leidde ertoe dat er meer en betere spullen werden verzameld. De opgedane kennis en ervaring wordt benut voor verdere doorontwikkeling van de nieuwe milieustraat in Nieuw-Vennep.

Naast de herbruikbare spullen hadden we ook nog een bijzonder project. Een samenwerking met onze partner Custom Repair om specifieke apparaten van 10 duurdere merken te verzamelen om te repareren. Bijvoorbeeld Dyson stofzuigers en Sonos speakers. Dit gaat niet om grote hoeveelheden, maar is wel een erg waardevolle stroom. De verzamelde apparaten worden na reparatie opnieuw verkocht. Dat betekent dat niet 80-85% van het materiaal wordt gerecycled zoals gebruikelijk, maar het volledige apparaat wordt hergebruikt!

Voor het hergebruik van afgedankte bouwmaterialen, heeft Meerlanden een samenwerking met Stichting Circulair West. De MEERBOX, op het plein, stelde bezoekers in staat om tegels, houten planken en ander bruikbaar bouwmateriaal in te leveren. De materialen die we in deze MEERBOX verzamelden kunnen worden hergebruikt in een volgend bouw-, renovatie- of klusproject.

Lessons learned:

  • Eén van de lessen die uit de pilot naar voren is gekomen is het belang van goede communicatie tussen inzamelpunt en kringloopwinkel. Door scherper in te zamelen werden er meer spullen verkocht in de kringloopwinkel en werden vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd.
  • Wat opviel was dat bezoekers gecharmeerd waren van het Plein en het prettig vonden om hun spullen en apparaten een tweede kans te geven in plaats van weg te gooien. De pilot werd zeer gewaardeerd en mensen kwamen terug om spullen voor de kringloopwinkel en ongebruikte bouwmaterialen te brengen die al jaren op zolder stof lagen te vangen.
  • Daarnaast viel het enthousiasme bij de medewerkers van de milieustraat op. Het Plein had een aanzuigende werking op bruikbare huishoudelijke spullen en bouwmaterialen vanuit andere containers op de milieustraat. Medewerkers waren extra scherp op zulke spullen en brachten ze naar het Plein. Ook bezoekers die met goede spullen naar containers liepen om deze weg te gooien, werden onderschept door medewerkers en naar het plein verwezen.

Met het Plein voor Hergebruik is dus niet alleen het belang van hergebruik en reparatie aangetoond. Het bood ons waardevolle inzichten voor onze nieuwe milieustraat in Nieuw-Vennep, waar de nadruk ligt op verschillende afvalstromen en het hergebruik van materialen.