Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Plein voor Hergebruik: Geef spullen een tweede leven!

Begin februari is de pilot “Plein voor Hergebruik” gestart op de milieustraat in Rijsenhout voor een periode van drie maanden. Met deze pilot werken we aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Een mooie stap in de richting van de ontwikkeling van een Circulair Ambachtscentrum.

12 februari 2024
plein voor hergebruik

Van Plein voor Hergebruik naar Circulair Ambachtscentrum

In 2021 heeft de gemeente Haarlemmermeer samen met Meerlanden een prijsvraag gewonnen van het Programma Circulair Ambachtscentrum. In het programma Circulaire Ambachtscentra werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen met de NVRD, VNG en BKN en Stichting Repair Café aan Circulaire Ambachtscentra. Met het winnen van deze prijsvraag hebben de gemeente en Meerlanden een subsidie ontvangen om stappen te zetten in de ontwikkeling van een Circulair Ambachtscentrum. Dat is een locatie of netwerk waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik.

Plein voor Hergebruik

Met het Plein voor Hergebruik op de milieustraat in Rijsenhout wordt ervaring opgedaan en input gegenereerd voor de verdere doorontwikkeling van de milieustraten. Het uitgangspunt hierbij is dat we het onnodig storten en verbranden van afval willen voorkomen. Zo dragen we bij aan een schonere duurzame leefomgeving. Alleen wanneer er geen hergebruik of up-cycling mogelijk is, wordt het afval zorgvuldig gerecycled via de milieustraat. Zo dragen we, samen met onze inwoners, bij aan een meer duurzame en circulaire regio.

Extra aandacht voor herdraagbare kleding en nog werkzame apparaten

Naast de gebruikelijke kringloopspullen is er op het plein specifiek aandacht voor herdraagbare kleding en (na reparatie) nog werkzame apparaten. Van de E-waste kan op dit moment 80-85% worden gerecycled. Dat lijkt veel, maar het streven is dat een apparaat direct na reparatie weer kan worden gebruikt en niet enkel de losse onderdelen.

Ook bouwmaterialen geschikt voor hergebruik

Meerlanden werkt ook samen met Stichting Circulair West om hergebruik van afgedankte bouwmaterialen te onderzoeken. Bezoekers kunnen tegels, houten planken en ander bruikbaar bouwmateriaal inleveren bij De MEERBOX op het Plein voor Hergebruik. De materialen die hier worden ingeleverd worden gesorteerd en geschikt gemaakt voor hergebruik.

Alle inwoners van de gemeente Haarlemmermeer en Aalsmeer zijn van harte welkom om nog bruikbare spullen een tweede leven te geven en in te leveren bij het Plein voor Hergebruik op de milieustraat in Rijsenhout.