Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Regelement Meerlandenfonds

Dit is een reglement ten behoeve van de Stichting Meerlandenfonds als bedoeld in artikel 8.2 van de statuten van de Stichting.

Dit is een reglement ten behoeve van de Stichting Meerlandenfonds als bedoeld in artikel 8.2 van de statuten van de Stichting.

 1. De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende drie personen:
  1. wethouder mw. M. Steffens-van de Water
  2. wethouder mw. A. Grummel
  3. wethouder dhr. J. van Rijn
  4. mw. A. Kierkels
 2. Behalve de bij de statuten geregelde taken van het bestuur, beslist zij over het toekennen van gelden aan organisaties die een bijdrage leveren aan het doel van de Stichting. Criteria.
 3. In aanmerking voor een bijdrage komen ‘goede doelen organisaties’ en (sport)verenigingen.
 4. Het bestuur hanteert (o.a.) de volgende criteria om tot toekenning of afwijzing te komen:
  1. er moet sprake zijn van een organisatie
  2. deze organisatie dient zich, zonder winstoogmerk, te richten op de bevolking in ons verzorgingsgebied
  3. de maximale bijdrage voor een goede doelen organisatie bedraagt € 2.500,=
  4. de maximale bijdrage voor een (sport)vereniging bedraagt € 1.000,=
  5. het fonds neemt nooit meer dan 50% van de kosten voor haar rekening.
  6. het rekeningnummer moet staan op naam van de organisatie.
 5. Organisaties dienen een aanvraag voor een bijdrage in waarin tenminste is opgenomen:
  1. het doel waar het om gaat (= project)
  2. een motivering waarom de bijdrage wordt gevraagd - een begroting van de totale kosten van het project waar de bijdrage voor wordt gevraagd
  3. de aanvangsdatum van het project en de einddatum.
 6. Aanvragen dienen tussen 15 november en 15 december te worden ingediend bij het bestuur. Leden en vrijwilligers van goede doelen en (sport)verenigingen ontvangen, na aanmelding van een project, spoedig bericht over toekenning dan wel afwijzing.
 7. Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen. Wijzigingen dienen te passen in het karakter van het Meerlandenfonds