Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Stand van zaken lachgascilinders

Bij Meerlanden werken we nauw samen met onze gemeenten om uitdagingen zoals het groeiende probleem van lachgascilinders in het afval aan te pakken.

13 juni 2024
lachgas cilinders

Sinds begin 2023 valt lachgas onder de Opiumwet, daarmee geldt er in Nederland een lachgasverbod. Toch is het nog steeds mogelijk om lachgas via het internet te bestellen. De markt heeft zich wel aangepast en heeft de oude grote cilinders met een overloopventiel waar statiegeld op zat vervangen door een wegwerp-exemplaar, zonder overloopventiel.

Deze wegwerpcilinders komen we sindsdien vaak tegen in de openbare ruimte. Ook worden ze veelvuldig aangetroffen in het restafval en zorgen door ontploffingen in vuilniswagens en afvalverbrandingsinstallaties voor grote schade en serieuze veiligheidsrisico’s.

Meerlanden werkt samen met de branchevereniging van publieke afvalinzamelaars en verwerkers en inzamelende gemeenten (NVRD) en de vereniging die opkomt voor alle afvalverwerkende bedrijven (VA) op het lachgasdossier.

Op dit moment zijn we in samenspraak met AEB, gemeente Amsterdam en gemeente Amstelveen aan het onderzoeken of we een vergunning kunnen krijgen om op AEB terrein zelf lachgascilinders te gaan shredderen.

Melden en inleveren lachgascilinders

Inwoners die lachgascilinders vinden kunnen een melding doen en dan komt Meerlanden ze ophalen. Inwoners kunnen ook zelf gratis en anoniem lachgascilinders naar onze milieustraten brengen.

Meer lezen?

Artikel NH nieuws

Artikel in Meerlanden nieuws

Tweede kamer debat 'Lachgasproblematiek in de afvalketen' (20 juni)