Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Circulair West

Samen met vijf bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek - AW Groep, de Beelen Groep, Hoek, Ouwehand Bouw en Timpaan – heeft Meerlanden de stichting Circulair West opgericht. Een initiatief om materiaal- en gebruikskringlopen zo veel mogelijk regionaal te sluiten.

Samen sterk!

Circulaire Economie

In een circulaire economie gaan we slim om met al onze spullen. Een gesloten systeem waarin er geen afval meer bestaat.

Alle afval is waardevol materiaal dat we hergebruiken of waar we nieuwe dingen van maken. Daardoor hoeven we ook geen nieuwe grondstoffen zoals olie, gas, metalen of mineralen meer toe te voegen.

Samen sterk!

Innoveren ten dienst van de ondernemer

Circulair West is een kopgroep van bedrijven uit Noord- en Zuid-Holland die circulair versnellen. De nadruk ligt op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer.

Samen werken we aan icoonprojecten. Dat vraagt van alle disciplines om buiten de gebaande paden te treden.

Samen sterk!

Inclusief ondernemen

Behalve biodiversiteit en circulariteit vindt Circulair West toekomstbestendige en inclusieve werkgelegenheid ook heel belangrijk.

Hoewel we net begonnen zijn, vertegenwoordigen de activiteiten van de bij ons aangesloten bedrijven nu al een omzet van ruim €750 miljoen euro en meer dan 2.500 werknemers, waarvan er zo'n 10% sociale arbeidsparticipatieplaatsen zijn!

RSC Schiphol

Samen werken aan een schonere toekomst?

Leon van Ast

Kwartiermaker Circulair West

Word partner!