Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Luierfabriek

8% van ons afval bestaat uit babyluiers en incontinentiemateriaal. Dat is zo’n 8,5 kilo per persoon per jaar en wordt gewoon verbrand bij het restafval; grondstoffen gaan verloren en er komt veel CO2 vrij. Dit kan anders! Daar wil Meerlanden verandering in brengen met de bouw van een recyclinginstallatie. Wil je hier meer over weten of heb je interesse in een partnership? Neem dan contact op via onderstaande button.

luier
Luierfabriek: Word partner!

Een schone toekomst

Dit kan anders! Daar wil Meerlanden verandering in brengen met de bouw van een recyclinginstallatie. De installatie moet jaarlijks 30 kiloton luiers en incontinentiemateriaal gaan verwerken.

Hiervoor zijn wij op zoek naar partners. Doe jij mee en maak je in de toekomst duurzame recycling mede mogelijk?

Terug kijken van de

Online kick-off

Met verschillende experts en ervaringsdeskundigen duiken we diep in de wereld van luierrecycling. We bespreken waarom het zo belangrijk is om afval te scheiden, vooral deze grote stroom van luiers, en verkennen de mogelijke effecten van een UPV.

We nemen je mee door de verschillende fasen; van de inzamelmethoden tot de innovatieve verwerkingstechniek van Willem Elsinga. Op deze manier ben je volledig op de hoogte van de laatste ontwikkeling van luierrecycling én ons initiatief.

Je hebt onvoldoende toestemming gegeven

We kunnen dit onderdeel niet weergeven.

Werken aan de realisatie!

Onze oplossing

Bewezen techniek

We maken gebruik van de bij ARN in Weurt gebruikte en bewezen techniek van Elsinga. Meerlanden en Elsinga werken al jaren succesvol samen, bijvoorbeeld bij de bouw van de Groene Energiefabriek van Meerlanden.Voordat er daadwerkelijk een nieuwe verwerkingsfabriek staat, zijn er nog wat stappen te zetten.

Je hebt onvoldoende toestemming gegeven

We kunnen dit onderdeel niet weergeven.

Randvoorwaarden

Voordat er daadwerkelijk een nieuwe verwerkingsfabriek staat, zijn er nog wat stappen te zetten.

Port of Amsterdam uitzicht

Locatie: We hebben een locatie op het oog in de circulaire schil van de Port of Amsterdam. Hierover voeren we overleg met de gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam.

baby met luier

Input en Output: Voor de business case is een fors volume aan luiers en incontinentiemateriaal nodig. Deze halen wij bij gemeenten en private instellingen. De input levert o.a. plastics en slurry op

AEB

Stoom en Stroom: Aantakken op de nieuwe stoomleiding vanuit het AEB is een must en Port of Amsterdam en Liander werken aan voldoende elektra voor o.a. onze installatie.

recycling Weurt

Bewezen techniek We maken gebruik van de bij ARN in Weurt gebruikte en bewezen techniek van Elsinga. Meerlanden en Elsinga werken al jaren succesvol samen, bijvoorbeeld bij de bouw van de Groene Energiefabriek van Meerlanden.

Van beleid naar inzameling

Luierketen

De recycling van wegwerpluiers is op geringe schaal mogelijk in Nederland. Inzet op meerdere R-strategieën is nodig om de luierketen te sluiten.

Het luierketenproject is onderdeel van de ketenaanpak uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Het kernteam bestaat uit deelnemers vanuit Rijkswaterstaat, NVRD, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kernteam zoekt en onderhoudt contact met ketenpartners en initiatieven die helpen bij preventie, hergebruik en recycling. Waar nodig worden verbindingen tot stand gebracht en eigen acties zoals onderzoeken gestart.

Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd met kennisuitwisseling en netwerken als doel. Om de doelstellingen te realiseren zet het programma in op verschillende typen ondersteuning voor zowel ambtelijke professionals als bestuurders.

incontinentiemateriaal
Van beleid naar inzameling

Recycling voor gemeenten

Wil uw gemeente haar afvalbeleid verbeteren, ketens circulair maken en de VANG-doestellingen halen? Kijkt u al naar de mogelijkheden om luiers en incontinentiemateriaal te recyclen? Het grootste deel van deze materialen verdwijnt momenteel nog in het restafval en wordt gewoon verbrand.

Door aparte verwerking wordt de CO2 uitstoot enorm verlaagd en worden nieuwe grondstoffen als schoon biogas, compost, kunstmest en plastic geproduceerd. Vervuiling en verspilling worden zo tegengegaan en de circulaire economie krijgt verder vorm en inhoud.

Graag geven we u inzicht in de mogelijkheden voor uw gemeenten om met aparte inzameling aan de slag te gaan. Download onze brochure over inzamelmethodieken, waarin we dit in 7 stappen beschrijven.

luier infographic

Samen werken aan een schonere toekomst?

Peter Bonn
Esther Verhoeven
Bas Boone

Esther Verhoeven

Strategisch Adviseur

Word partner!