Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

CO2-prestatieladder

Als sociaal- en milieubewuste organisatie trekt Meerlanden zich de huidige klimaatproblematiek aan. We willen zeker als het gaat om CO2-bewust handelen een verbeteringsslag maken in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Dit doen we met behulp van de CO2-prestatieladder.

wagen groen
Milieubeleid

CO2-prestatieladder

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er, voornamelijk door menselijk handelen, steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Meerlanden Holding N.V. erkent haar maatschappelijke functie ten opzichte van het milieu en de huidige klimaatproblematiek. Het beleid van Meerlanden is erop gericht dat haar bedrijfsactiviteiten op een effectieve wijze, met zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden uitgevoerd.

In 2016 heeft Meerlanden de certificering tegen niveau 3 van de CO2-prestatieladder van SKAO succesvol afgerond. Voornaamste doel hiervan is het opstellen van een ambitieus milieubeleid waarin energiebesparing en reductie van CO2-emissies in de eigen bedrijfsvoering een centrale rol spelen.

Het door de KAM-afdeling opgestelde rapport ’ CO2-reductiebeleid Meerlanden Holding N.V.’’ (zie download CO2-prestatieladder) is een belangrijk handvat voor implementatie van het milieubeleid en het monitoren van de voortgang. In dit rapport is aan de hand van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder: A. inzicht, B. reductie (van de uitstoot), C. transparantie en D. participatie het CO2-reductiebeleid opgebouwd.

Daarnaast volgt jaarlijks de publicatie van de CO2-emissie inventaris volgens de eisen van de ISO-standaard 14064-1. De documenten die bij de certificering van de CO2-prestatieladder horen zijn in het onderstaande overzicht terug te vinden.