Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Duurzame Gladheidsbestrijding

In het winterseizoen zijn onze strooiploegen altijd standby. Wegen en paden veilig houden tijdens winterse omstandigheden is een belangrijke taak van Meerlanden. We willen gevaarlijke situaties door gladheid voorkomen. Dit doen we zowel preventief als tijdens gladheid, en we werken hierin nauw samen met gemeenten.

Extra duurzaam

Pekelwater versus zout strooien

‘Nat strooien’ en ‘sproeien’ zijn nieuwe technieken die de impact van gladheidbestrijding op de beplanting minimaliseren. Bij beide technieken wordt zout met water gemengd, waardoor minder zout nodig is. Sproeien vraagt nóg minder zout dan nat strooien – en het pekelwater wordt daarbij nog gelijkmatiger over de weg verdeeld.

Deze methode wordt in Nederland slechts door enkele bedrijven toegepast, waaronder door Meerlanden. Wij gebruiken hiervoor bovendien condenswater uit onze eigen vergister. Extra duurzaam dus!

Je hebt onvoldoende toestemming gegeven

We kunnen dit onderdeel niet weergeven.