Skip naar inhoud
Meerlanden Logo

Biodiversiteit

Bij Meerlanden nemen we de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte van verschillende gemeenten. Groenonderhoud is voor ons niet slechts een taak, maar een integraal onderdeel van onze missie om een mooie leefomgeving te creëren.

tuinieren

Wat is biodiversiteit

Verschillende soorten

Biodiversiteit is de verscheidenheid van leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen waar ze tot toebehoren. Het gaat dus om de variatie van dieren, planten, schimmels, micro-organisme, het genetisch materiaal van deze soorten, de ecosystemen en de levensgemeenschappen.

Essentieel voor de economie

Biodiversiteit is niet alleen essentieel voor onze economie, gezondheid en levenskwaliteit, maar ook de basis van een duurzame samenleving. Helaas zien we wereldwijd een zorgwekkende achteruitgang van biodiversiteit, wat resulteert in het verlies van ‘ecosysteemdiensten’ (diensten die de natuur levert). Denk aan bestuiving van gewassen, natuurlijke plaagcontrole en het tegengaan van hittestress in stedelijke gebieden.

Divers ecosysteem

Een divers ecosysteem staat garant voor stabiliteit, waardoor de leefomgeving beter bestand is tegen verstoringen zoals ziekten, plagen en natuurrampen. Ondanks ruimtelijke beperkingen in stedelijke gebieden zoeken we samen met onze gemeenten actief naar locaties en kansen om biodiversiteit te bevorderen, bijvoorbeeld door ecologisch maaien in wegbermen.

maaien